Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji


Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza  w Warszawie
Aleksandra Rudzka-Natanek
Kancelaria Komornicza nr XVIII w Warszawie
01-865 Warszawa ul. Broniewskiego 59A I piętro
dnia 16-02-2023r.
 Km 1914/19 OBWIESZCZENIE  O  PIERWSZEJ  LICYTACJI
LOKALU STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza Aleksandra Rudzka-Natanek na podstawie art. 986(4) § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 12:00 w dniu  29-03-2023 r. na portalu https://elicytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość położonego: 01-865 Warszawa, ul. Broniewskiego 63/25 wraz z udziałem związanym z własnością lokalu w wys. 4300/793175 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1M/00283185/1, stanowiącego własność dłużnika.

Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny nr 25 stanowiący odrębną nieruchomość usytuowany jest na 4 piętrze (5 kondygnacja) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym o wysokości 11 kondygnacji nadziemnych i 1 podziemna.
Mieszkanie typu M3 rozkładowe, ustuowane szczytowo, o łącznej powierzchni 43,00 m2 (powierzchnia lokalu wg danych ujawwnionych w księdze wieczystej). Lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z WC (brak informacji o powierzchniach poszczególnych pomieszczeń). Do lokalu przylega balkon.
Budynek  wzniesiono w 1974 r., jest po termomodernizacji, posiada windę. Budynek usytowany przy ul. Broniewskiego 63 stanowi odrębną nieruchomość, zlokalizowany jest na działce ew. nr 6/1 w obrębie 7-06-03, które opisane są w księdze wieczystej nr WA1M/00063461/2.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 05-04-2023 r. o godzinie: 12:00
 
Suma oszacowania lokalu wynosi: 377.300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy jego oszacowania i wynosi: 282.975,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest: 37.730,00 zł.
Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 4 w Warszawie 39 1020 1042 0000 8502 0299 4705 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu.
 
Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Zgodnie z art. 986(4) § 2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinfomatycznym. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W dniu 22-03-2023 r. w godz. od 17:00 do 18:00 wolno oglądać przedmiotową nieruchomość. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Pouczenia:
Art. 967. Po uprawomocnieniu się postanowienia o przybiciu komornik wzywa licytanta, który uzyskał przybicie (nabywcę), aby w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania wezwania złożył na rachunek depozytowy Ministra Finansów cenę nabycia z potrąceniem rękojmi złożonej w gotówce. Na wniosek nabywcy komornik może oznaczyć dłuższy termin uiszczenia ceny nabycia, nieprzekraczający jednak miesiąca.
Art. 969. § 1. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacyjnych co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Uiszczoną część ceny zwraca się. Następstwa te sąd stwierdza postanowieniem, na które przysługuje zażalenie.
§ 2. Od nabywcy nieskładającego rękojmi, który nie wykonał warunków licytacyjnych, ściąga się rękojmię w trybie egzekucji należności sądowych.
§ 3. Z rękojmi utraconej przez nabywcę lub od niego ściągniętej pokrywa się koszty egzekucji związane ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona, jest przelewana na dochód Skarbu Państwa.
Art. 971. Nabywca nie może żądać unieważnienia nabycia ani zmniejszenia ceny z powodu wad nieruchomości lub przedmiotów razem z nią nabytych.
Art. 976. § 1. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
§ 2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Art. 978. § 2. Postąpienie nie może wynosić mniej niż jeden procent ceny wywołania, z zaokrągleniem wzwyż do pełnych złotych.
Art. 981. Jeżeli należność wierzyciela będzie uiszczona wraz z kosztami przed zamknięciem przetargu, komornik umorzy egzekucję.
Art. 986(7). § 5. Przetarg wygrywa licytant, którego oferta była w chwili zakończenia przetargu najwyższa.
Art. 986(8). § 1. Skargę na odmowę dopuszczenia do przetargu można złożyć w terminie 3 dni od dnia odmowy dopuszczenia do przetargu, a na przebieg przetargu - w terminie 3 dni od dnia jego zakończenia.
§ 2. Licytanci i osoby, których nie dopuszczono do przetargu, mogą złożyć skargę wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
§ 3. Skargę za pośrednictwem systemu teleinformatycznego mogą złożyć także osoby niewymienione w § 2, o ile posiadają w tym systemie konto.

Komornik Sądowy

Aleksandra Rudzka - Natanek


Kategoriamieszkania
Powierzchnia [m^2]43,00
Rok budowy [rok]1974
Liczba pięter w budynku10
Piętro4
Liczba pokoi2
Pomieszczeniakuchnia, łazienka, WC, balkon
Dodatkowewinda
Forma własnościprawo własności
Link do E-LicytacjiPrzejdź

Powrót