Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji


sygn. akt CK Km 314/18,
CK Km 88/18, CK Km 59/20


OBWIESZCZENIE  O  PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ 


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Cezary Kalinowski na podstawie przepisu art. 9864 § 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że dniach:
od 21-03-2023 r. godz. 09:00 do dnia 28.03.2023r. do godz. 13.00
na portalu https://e-licytacje.komornik.pl w drodze licytacji elektronicznej odbywać się będzie pierwsza licytacja nieruchomości  zabudowanej stanowiącej  działkę o nr geod. 113  o powierzchni 1800 m2, położonej  pod adresem: 16-050 Jałówka, ul. Białostocka 3 (Gmina Michałowo), dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BI1B/00089031/1. Nieruchomość zabudowana wolno stojącym drewnianym budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 72,38 m2 (według danych zawartych w systemie informacji przestrzennej Gminy Michałowo) oraz wolno stojącym drewnianym budynkiem gospodarczym. Nieruchomość jest własnością dłużnika: Walentyny Rusak.
Suma oszacowania wynosi 106 934,00 zł, zaś cena wywołania stanowi trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 80 200,50 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 693,40 zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika: Bank PEKAO SA Oddział w Białymstoku 60124052111111000049282692 na dwa dni robocze przed rozpoczęciem przetargu.
Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Przepisu art. 964 kpc nie stosuje się. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw. 
Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 15.00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się protokół opisu i oszacowania nieruchomości. 
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Kategoriadomy
Rodzaj domuwolnostojący
Pomieszczeniakuchnia, łazienka, WC
Mediawoda, kanalizacja
Przeznaczenie gospodarczedom mieszkalny
Forma własnościprawo własności
Wielkość udziału1/1
Powierzchnia [m^2]72,38
Liczba pokoi3
Dodatkoweteren ogrodzony
Liczba pięter w budynku0
Rok budowy [rok]0
Link do E-LicytacjiPrzejdź

Powrót