Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacjiKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie dr Janusz Nowak
33-100 Tarnów, ul.  Konarskiego 9, Uwaga! Zmiana numeru telefonu. Aktualny tel.: 731840843, www.komornikwtarnowie.pl,  email: tarnow.nowak@komornik.pl Epuap: /KS_JanuszNowak/
konto: Bank BGŻ BNP Paribas SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie 55160014621899800940000001 
Sygn. akt Km 2432/18, Km 1901/17, Km 711/18, Km 1691/18, Km 1690/18
Tarnów, dnia 09.02.2023
w odpowiedzi podać: sygn. akt 
*3023020700198*


O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Janusz Nowak Kancelaria Komornicza nr III w Tarnowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc, w związku z art. 955 kpc, że w dniu 20-03-2023 r. o godz. 10:30  w sali nr 34 Sądu Rejonowego w Tarnowie odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A


nieruchomości w postaci  działek 202 i 204 (obręb ewidencyjny: 0003; Gosławice) położonych w miejscowości Gosławice i posiadających założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie o numerze: TR1T/00120852/0.
Działka nr 202 ma powierzchnię 0,0718 ha. Działka o niekorzystnym kształcie mocno wydłużona, stanowi drogę dojazdową do dz. nr 204. Działka położona na terenie płaskim, przylega bezpośrednio do drogi publicznej utwardzonej. Działka położona na terenie oznaczonym w studium zagospodarowania przestrzennego gminy Wierzchosławice, symbolem „R” i w większej jej części symbolem „A”. Działka stanowi grunt o klasie bonitacyjnej - dr.
Działka nr 204 położona jest na terenie miejscowości Gosławice. Działka o korzystnym kształcie zbliżonym do prostokąta. Działka położona na terenie płaskim, nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dostęp odbywa się poprzez działkę nr 202 z którą stanowi jedną nieruchomość. Sąsiedztwo działki stanowią tereny niezabudowane o charakterze rolnym. Działka położona na terenie oznaczonym w studium zagospodarowania przestrzennego gminy Wierzchosławice, symbolem „R”. Działka stanowi grunt o klasie bonitacyjnej RII o przeważającej powierzchni i RIIIa. 
Działka nr 202 stanowi drogę dojazdową do dz. nr 204 - działki te będą wspólnie licytowane.
Działki stanowią własność dłużnika: Szarkowicz Helena.
Łączna suma oszacowania działek 202 i 204 wynosi kwotę: 16 104,00-zł. 
(w tym: działka 202 oszacowana na kwotę 2124,00-zł; działka 204 oszacowana na kwotę 13 980,00-zł.).
Cena wywołania działek 202 i 204 wynosi kwotę: 12 078,00-zł. 
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi wynosi kwotę : 1 610,40-zł.
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.
Nieruchomość można oglądać w dniu 14-03-2023 r. w godzinach od 10:00 do 10:30 lub w innym ustalonym z komornikiem terminie w ciągu dwóch tygodni przed licytacją. Protokół opisu i oszacowania będzie można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Tarnowie w ciągu dwóch tygodni przed licytacją.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. 
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Poucza się, że stosownie do art. 986 kpc skargę na czynności komornika w toku licytacji aż do zamknięcia przetargu zgłasza się ustnie sędziemu albo referendarzowi sądowemu nadzorującemu licytację, który natychmiast ją rozstrzyga. 


Komornik Sądowy przy Sądzie 
Rejonowym w Tarnowie 

dr Janusz NowakKategoriagrunty

Powrót