Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śląskich

Mariusz Wesołowski

Kancelaria Komornicza, 1 M aja 7,  Ząbkowice Śląskie ,   57-200 Ząbkowice Śląskie

tel. 748161605 / fax. 

Sygnatura: KM 1341/20


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Ząbkowicach Śląskich Mariusz Wesołowski na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 10.00 w dniu 23.03.2023 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się druga licytacja

nieruchomości  położonej przy  ,Bardo Przyłęk,  57-256 Bardo, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich  (adres: ul. ul. Świerkowa 1, Ząbkowice Śląskie , 57-200 Ząbkowice Śląskie )  prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1Z/00052218/1.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość, działki nr 267/7 i 267/2 o pow. 0,6649 ha , położone w terenie płaskim , zabudowane trzema budynkami jednokondygnacyjnymi o funkcji magazynowej i magazynowo - administracyjnej oraz budowlami, ogrodzenie z dwoma bramami stalowymi przesuwnymi , teren utwardzony z oświetleniem zewnętrznym. Na działce nr 267/7 przy budynku magazynowym nr 3 znajduje się waga samochodowa najazdowa o pow. 53,14 m 2 . Działka w kształcie wielokąta od strony południowej graniczą z drogą o nawierzchni utwardzonej z pozostałych stron z terenami zabudowanymi budynkami przemysłowymi, magazynowymi oraz mieszkalnymi. Nieruchomość ma urządzoną księgę wieczystą przez Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich V wydział ksiąg wieczystych o numerze SW1Z/00052218/1. Właścicielem nieruchomości jest Stigo Trading Sp. zo.o. z siedzibą w Przyłęku - regon 891061454. Dla terenu, na którym znajduje się nieruchomość na ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bardo - Uchwała Rady Miejskiej Nr XIII/1103/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. działki gruntu nr 267/2 i 267/7 ( AM-1), obręb 0009 Przyłęk położone są w granicach strefu U - obszar zabudowy usługowe.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu  30.03.2023 o godzinie: 14.00 .

Suma oszacowania wynosi 759 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 506 333,33 zł. Sprzedaż towaru podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23%. Wyżej zaprezentowana kwota stanowi kwotę brutto.    Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 75 950,00 zł.  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 42 2030 0045 1110 0000 0411 2440 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 16:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy

Mariusz Wesołowski


Kategoriamagazyny i hale
Forma własnościprawo własności
Przeznaczenie gospodarczedziałalność gospodarcza
Mediasiła, kanalizacja, woda
Piętro0
Liczba pięter w budynku0
Rok budowy [rok]0
Powierzchnia [m^2]6649,00
Wielkość udziału1/1
Link do E-LicytacjiPrzejdź

Powrót