Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy

Robert Kalwajt

Kancelaria Komornicza, Popularna 50,  Warszawa,   02-473 Warszawa

tel. 22/300-11-73 / fax. 22/300-12-74

Sygnatura: KM 1372/19


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  dla m. st. Warszawy Robert Kalwajt na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 12.00 w dniu 30.03.2023 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

lokalu mieszkalnego  położonego przy  Regulska 22/14, 02-495 Warszawa, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa XIII Wydział Ksiąg Wieczystch  (adres: ul. Al. Solidarności 58, Warszawa, 00-872 Warszawa) prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1M00187999/7.

Opis nieruchomości:
Przedmiotem I licytacji jest nieruchomość lokalowa stanowiąca lokal mieszkalny o pow. 30,51 m˛, położona Warszawa, dzielnica Ursus, obręb 2-11-01, ul. Regulska 22 lokal oznaczony numerem 14. Lokal usytuowany jest na drugim piętrze (III- kondygnacja). Lokal składa się z pokoju i kuchni co wynika z księgi wieczystej oraz planu lokalu. Lokal został przebudowany poprzez wydzielenie korytarza, łazienki z w.c w miejscu kuchenki gazowej zgodnie z planem mieszkania oraz przedzielono pokój. Podział został wykonany przez postawienie ścianek działowych wykonanych z płyty GK na stelażu. Na podstawie aktu notarialnego zakupu został zakupiony lokal mieszkalny nr 14 o pow. 30,51 m² usytuowany na III kondygnacji nadziemnej budynku (drugie piętro) składający się z pokoju, kuchni, wyposażony w instalację elektryczną, gazową oraz wodnokanalizacyjną. Lokal nie posiadał łazienki. Właściciele zakupili lokal nr 14 o pow. 30,51 m² usytuowany na III kondygnacji nadziemnej budynku (drugie piętro) składający się z pokoju, kuchni, wyposażony w instalację elektryczną, gazową oraz wodno- kanalizacyjną. W akcie notarialnym została wskazana informacja, że dotychczasowy właściciel korzysta z piwnicy usytuowanej w piwnicy budynku oraz toalety usytuowanej na korytarzu, a przeznaczonej do korzystania dla właścicieli dwóch lokali znajdujących się na tej kondygnacji. W dniu 25.05.2010 r. pomiędzy Wspólnotą Mieszkaniową Regulska 22 w Warszawie a Anną Licznerską Worytko oraz Mariuszem Worytko została podpisana umowa o sposobie korzystania z części korytarza stanowiącego część wspólną nieruchomości budynku ul. Regulska 22. Na podstawie umowy ustalono, że właściciel lokalu nr 14 otrzymuje w czasie obowiązywania umowy do wyłącznego korzystania cześć korytarza - pomieszczenie o pow. 3,85 m², usytuowane na 2 piętrze. Zgodnie z umową właściciel lokalu ma prawo oddzielić ścianą działową pomieszczenie od pozostałej części korytarza, stanowiącego część nieruchomości wspólnej.Umowa została podpisana na okres 5 lat. W umowie została wskazana informacja, że właściciel ma prawo złożyć oświadczenia o przedłużenie ważności o kolejne 5 lat. Wspólnota nie ma prawa odmówić przedłużenia. Przedłużenie można ponowić. Dodatkowo właściciel lokalu użytkuje część korytarza wspólnego budynku o pow. 3,85 m˛, powierzchnia jest korzystana na podstawie umowy dzierżawy pomiędzy obecnym właścicielem lokalu a Wspólnotą Mieszkaniową, umowa jest zawarta na czas nieokreślony. Powierzchnia korytarza nie jest przypisana do powierzchni lokalu nr 14, nie jest ujawniona w księdze wieczystej. Korytarz został przebudowany w ten sposób, że między lokalem a częścią korytarza została wyburzona ściana, otwór drzwiowy znajdujący się na korytarzu do części najmowanej korytarza został zamurowany. Obecnie do części dzierżawionej korytarza można dostać się jedynie poprzez lokal. Lokal położony jest w budynku wielorodzinnym. Z lokalem związany jest udział w nieruchomości gruntowej w wysokości 559/10000. Dla przedmiotowej nieruchomości lokalowej prowadzona jest Księga Wieczysta WA1M/00187999/7, przez XIII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa. Dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest Księga Wieczysta WA1M/00079249/5, przez XIII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa. W dziale I-O księgi wieczystej wpisano: Lokal jest położony w Warszawie; dzielnica: Ursus; ulica: Regulska 22 nr lokalu 14; przeznaczenie lokalu: lokal mieszkalny; opis lokalu: (rodzaj izby - liczba) Pokój - 1, Kuchnia - 1; Kondygnacja: 3,0; Przyłączenie - numer księgi wieczystej (nieruchomość, z której wyodrębniono lokal) Lp. 1. / 00079249 /; Odrębność (lokal stanowi odrębną nieruchomość) – TAK; Pole powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych 30,5100 m (2). Rodzaj prawa: udział związany z własnością lokalu Wielkość udziału w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali: 559/10000 Nr księgi wieczystej z której wyodrębniono lokal: WA1M/00079249/5

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu  06.04.2023 o godzinie: 12.00 .

Suma oszacowania wynosi 224 107,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 168 080,25 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22 410,70 zł.  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 23 2030 0045 1110 0000 0310 7280 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach: 

Data oględzin Godziny oględzin
14.03.2023 10:00 - 10:30
15.03.2023 10:00 - 10:30

W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania nieruchomości.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Robert Kalwajt


Kategoriamieszkania
Powierzchnia [m^2]30,51
Rok budowy [rok]1940
Liczba pięter w budynku2
Piętro2
Liczba pokoi1
Pomieszczeniakuchnia
Mediagaz, woda, kanalizacja
Przeznaczenie gospodarczelokal mieszkalny
Forma własnościprawo własności
Link do E-LicytacjiPrzejdź

Powrót