Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu Dariusz Becker zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc, art. 986 (4) Kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniach: od dnia 30 marca 2023r. od godz. 10.00 do dnia 6 kwietnia 2023r. do godz.10.00 w  trybie licytacji elektronicznej odbędzie się:

D R U G A    L I C Y T A C J A

udziału w wysokości 1/2 części lokalu użytkowego (garażu) położonego w miejscowości  Sosnowiec, ul. Niwecka 118 stanowiącego własność dłużnika Adamus Oktawia, posiadającego założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sosnowiec nr KA1S/00030244/0. Z lokalem związany jest udział w wysokości 1/292 części do wszystkich części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz taki sam udział w prawie współużytkowania wieczystego gruntu opisanego w w Księdze Wieczystej Nr KA1S/00028855/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Sosnowcu.

Użytkowanie wieczyste do dnia 15 lipca 2093r.


Oszacowana wartość udziału w wysokości 1/2 części w lokalu użytkowym (garażu).......15.650,00zł.
(w tym wartość udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu wynosi ....................3.216,20 zł)


Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:........10.433,33 zł, tj. dwie trzecie wartości oszacowania.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania, tj. 1.565,00 zł na rachunek bankowy: Alior Bank S.A. 20 2490 0005 0000 4530 3279 0572 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu z podaniem sygantury sprawy KM 605/19. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.
Zgodnie z art. 986 (5) § 2 Kpc wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.
Warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym.
Przedmiotem przetargu jest udział w wysokości 1/2 części garażu o powierzchni użytkowej 19,00 m kw.  Nieruchomość znajduje się w zabudowie szeregowej. Jest uzbrojona w instalację elektryczną i wodociągową. Posiada kanał rewizyjny.  
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w godz. 17.00-18.00, natomiast operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i że uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Kategoriagaraże, miejsca postojowe
Wielkość udziału1/2
Forma własnościużytkowanie wieczyste
Rok budowy [rok]1980
Powierzchnia [m^2]19,00
Link do E-LicytacjiPrzejdź

Powrót