Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach

Marcin Woś

Kancelaria Komornicza, Aleja Korfantego 10/5,  Gliwice,   44-100 Gliwice

tel. 322317901 / fax. 

Sygnatura: Km 1143/16


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Gliwicach Marcin Woś na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  04-04-2023 o godz. 09:00  w budynku Sądu Rejonowego w Gliwicach z siedzibą przy Powstańców Warszawy 23, 44-100 Gliwice, pokój 215,  odbędzie się pierwsza licytacja

użytkowania wieczystego, którego   właścicielem jest Małgorzata Herman   położonego przy  Mechaników 9, 44-109 Gliwice , dla której  Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział VIII Ksiąg Wieczystych  (adres: ul.  , Gliwice, 44-100 Gliwice)   prowadzi księgę wieczystą o numerze GL1G/00040628/7.
Opis nieruchomości:
wieczyste użytkowanie nieruchomości zabudowanej położonej pod adresem: 44-109 Gliwice, Mechaników 9, obręb Kuźnica, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach VIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GL1G/00040628/7; w skład nieruchomości wchodzą działki gruntu nr 112, 113, 114, 116, 117, 119, 208, obręb: Kuźnica, o łącznej powierzchni 15 218 m2. Nieruchomość jest położona w kompleksie terenów przemysłowych Zakładów Mechanicznych "BUMAR-ŁABĘDY" S.A. w Gliwicach. Dostęp do nieruchomości do drogi publicznej przez sieć dróg wewnętrznych na zasadach odpłatnej służebności drogowej, która zostanie określona przez Zakłady Mechaniczne "BUMAR-ŁABĘDY" S.A. w Gliwicach po ustaleniu nabywcy. Suma oszacowania całości wynosi 2.933.500,00zł brutto, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2.200.125,00zł. Poszczególne części nieruchomości znajdują się na geodezyjnie wydzielonych działkach i zachodzi możliwość zbycia poszczególnych części nieruchomości wraz z obiektami znajdującymi się na nich - dla potrzeb postępowania nieruchomość została podzielone na następujące części: Część "A" obejmująca działkę gruntu nr 112 zabudowaną halą przeróbki mechanicznej oraz budynkiem usługowca SOWI, działkę gruntu nr 208 zabudowaną budynkiem garażu samochodowego oraz działkę nr 116 zabudowaną magazynem paliw i farb, o łącznej powierzchni 6 616,00 m2, której wartość określono na kwotę 2.338.700,00zł brutto; cena wywołania wynosi 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1.754.025,00zł brutto. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 233.870,00zł. Część "B" obejmująca działkę nr 113 zabudowaną budynkiem zaplecza SOWI i magazynem stali, o łącznej powierzchni 1 525,00 m2, której wartość określono na kwotę 172.600,00zł brutto; cena wywołania wynosi 3/4 sumy oszacowania i wynosi 129.450,00zł brutto. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17.260,00zł. Część "C" obejmująca działkę nr 119 zabudowaną magazynami A i B, o łącznej powierzchni 3 242,00 m2, której wartość określono na kwotę 187.700,00zł brutto; cena wywołania wynosi 3/4 sumy oszacowania i wynosi 140.775,00zł brutto. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18.770,00zł. Część "D" obejmująca niezabudowaną działkę nr 114, o łącznej powierzchni 1 360,00 m2, której wartość określono na kwotę 98.000,00zł brutto; cena wywołania wynosi 3/4 sumy oszacowania i wynosi 73.500,00zł brutto. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9.800,00zł. Część "E" obejmująca działkę gruntu nr 117 zabudowaną magazynem materiałów budowlanych i wiatą magazynową "D", o łącznej powierzchni 2 475,00 m2, której wartość określono na kwotę 136.500,00zł brutto; cena wywołania wynosi 3/4 sumy oszacowania i wynosi 102.375,00zł brutto. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13.650,00zł.  Protokół opisu i oszacowania wraz z operatem szacunkowym można przeglądać w Kancelarii Komornika mieszczącej się w Gliwicach przy Al. Korfantego 10/5. Licytacja będzie miała miejsce w Sądzie Rejonowym w Gliwicach - wejście od ulicy Siemińskiego 10a, sala 215 - drugie piętro.

Suma oszacowania wynosi 2 933 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 2 200 125,00 zł. Sprzedaż towaru podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23%. Wyżej zaprezentowana kwota stanowi kwotę brutto.   Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 293 350,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 1 w Gliwicach 42 1020 2401 0000 0002 0230 7338.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 13:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Powstańców Warszawy 23, Gliwice, 44-100  Gliwice.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy

Marcin WośKategoriamagazyny i hale

Powrót