Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim Patryk Grzegorz Capała na podstawie przepisu art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-03-2023 r. o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim mającego siedzibę pod adresem ul. 3 Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski, odbędzie się pierwsza licytacja:
nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 39/1 o obszarze całej nieruchomości 0,0393 ha oraz udziału w wysokości 1/3 w nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 38 o obszarze całej nieruchomości 0,3500 ha. Działka nr 38 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym i zabudowaniami inwentarskimi, działka nr 39/1 jest zabudowana budynkiem inwentarskim.
Nieruchomości położone są w gminie Brańsk, obręb Załuskie Kościelne, stanowią własność/współwłasność Stanisława Bańkowskiego. Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BI1P/00097490/9 oraz BI1P/00053873/8.
Suma oszacowania wynosi 109.520,00zł, zaś cena wywołania stanowi trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi  82.140,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  10.952,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
PKO BP SA 07 10201332 0000 1402 0032 2107 
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim protokół opisu i oszacowania (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I Co 1145/22).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Nabycie nieruchomości następuje na zasadach określonych ustawą  z dnia 11 kwietnia 2003r. o koształtowaniu ustroju rolnego. 
Na nabywcy ciąży obowiązek uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych na zasadach określonych w ustawie z dnia 09-09-2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, z wyłaczeniem czynności  cywilnoprawnych w zakresie w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług.
Kategoriainne

Powrót