Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa

Karol Gołębiewski

Kancelaria Komornicza, Woronicza 31/73,  Warszawa,   02-640 Warszawa

tel. 22 848 31 27 / fax. 22 848 31 26

Sygnatura: Km 410/21

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Karol Gołębiewski na podstawie art. 986 4 § 3 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie: 12:00 w dniu 
28 kwietnia 2023r na portalu https://e-licytacje.komornik.pl rozpocznie się pierwsza licytacja: 

nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Warszawie przy ulicy Postępu 1B (poprzednio 
ul. Postępu 3) oznaczonej jako działka ewidencyjna 14/1 w obrębie 1-08-12, Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy, o obszarze 0,4954 ha, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie VII Wydział Ksiąg Wieczystych  adres: Al. Solidarności 58, 00-240 Warszawa prowadzi księgę  wieczystą 
o numerze [NKW WA2M/00143488/9]

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy w dniu 5 maja 2023r o godz. 12:00.  

Opis nieruchomości: 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana o powierzchni 4 954 m2,oznaczona w ewidencji gruntów jako dz. ew. nr 14/1 w obrębie 1-08-12, Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy. Działka ma regularny kształt 
i jest uporządkowana – przygotowana do inwestycji. 

Suma oszacowania wynosi: 20 205 210,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania 
i wynosi: 15 153 907,50zł. Kwoty te zawierają podatek VAT 23%. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 020 521,00zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika: Bank BGŻ BNP Paribas SA 71 1600 1462 1874 8863 5000 0001, najpóżniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybicu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość 
i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć 
do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustawy. 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. 

W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania nieruchomości. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo 
o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach: 13 kwietnia 2023r do 27 kwietnia 2023r 
w godzinach: 9:00 - 15:00. 

Zgodnie z art. 106c ustawy o podatku od towarów i usług faktury dokumentujące dostawę towarów, o której mowa w art. 18, z tytułu której na dłużniku ciąży obowiązek podatkowy, wystawiają w imieniu i na rzecz dłużnika komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne 
w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. 

Komornik Sądowy

Karol Gołębiewski


Kategoriagrunty
Typ działkiinna
Powierzchnia [m^2]4954,00
Link do E-LicytacjiPrzejdź

Powrót