Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim

Artur Masojć


Kancelaria Komornicza, Mieszka I 2, Kamień Pomorski, 72-400 Kamień Pomorski

tel. 913824469 / fax. 913829215

Sygnatura: Km 957/22


OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Artur Masojć podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-04-2023 o godz. 12:00 w kancelarii komornika odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości składających się z:


Lp.Nazwa ruchomościLiczbaSuma oszacowaniaCena wywołania
1KREDENS- STARY ANTYK, UŻYWANY, DO RENOWACJI, DEZYNFEKCJI1400,00 zł400,00 zł

*) cena za sztukę


Ruchomość można obejrzeć w dniu 04.04.2023 r. pod adresem: 72-420 Dziwnów ul. Henryka Sienkiewicza 27 (magazyn Przedszkola Publicznego w Dziwnowie) oraz w innym terminie ustalonym
z komornikiem. Przed planowanymi oględzinami należy skontaktować się z kancelarią komorniczą. Z uwagi na treść art. 1046 § 10 k.p.c. i tytuł wykonawczy sprawy cena wywołania odpowiada wartości szacunkowej ruchomości.
 Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć na rachunek bankowy kancelarii (o numerze PKO BP S.A. XIX o. w Szczecinie  58 14401143 0000 0000 0350 9915) lub w kasie kancelarii rękojmię
w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania licytowanej ruchomości jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.
 Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługuje wierzytelność o wartości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające
z pierwszeństwa przed ta wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wierzytelność jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się - w pierwszym przypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, w drugim przypadku - do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania.
Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy.
Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).
Od nabywcy zwolnionego z obowiązku wpłacenia rękojmi, który nie dopełnił obowiązku zapłaty ceny lub jej części w przepisanym terminie, komornik ściąga sumę odpowiadającą jednej dziesiątej sumy oszacowania.
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


ZGODNIE Z ART. 866(2) K.P.C. W ZW. Z ART. 864(1) K.P.C. WW. ANTYK MOŻE ZOSTAĆ SPRZEDANY Z WOLNEJ RĘKI PRZED DNIEM LICYTACJI NA RZECZ PAŃSTWOWEGO MUZEUM, BIBLIOTEKI, ARCHIWUM LUB OŚRODKOWI BADAŃ I DOKUMENTACJI. Minimalna cena zakupu to: 400 zł. W celu zakupu antyku Z WOLNEJ RĘKI należy stawić się w kancelarii przed 07.04.2023 r.UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Komornik Sądowy


Artur Masojć


Kategoriaantyki, sztuka

Powrót