Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie

Katarzyna Kondrasiuk

Kancelaria Komornicza nr VIII

01-308 Warszawa ul. Batalionów Chłopskich 82A/76

tel. 22 400 92 44, 797 056 222 e-mail: warszawa.kondrasiuk@komornik.pl

http://komornik-kondrasiuk.pl (wejście od ul.Coopera)OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie Katarzyna Kondrasiuk na podstawie art. 9864kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28.03.2023 r. o godzinie 13:00 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiących całość gospodarczą (całość inwestycyjną) w postaci:
1) prawa użytkowania wieczystego gruntu działki nr ew. 30/1 z obrębu 6-03-15 stanowiącej własność Miasta Stołecznego Warszawy, będącej w wieczystym użytkowaniu dłużnika,położonej w Warszawie przy ul. Szlenkierów, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze WA4M/00387843/2;
2) prawa własności działki nr ew. 30/13 z obrębu 6-03-15 stanowiącej własność dłużnika,położonej w Warszawie przy ul. Szlenkierów, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze WA4M/00444987/1.

Opis nieruchomości

ad 1) WA4M/00387843/2
Nieruchomość gruntowa położona w Warszawie, dzielnica Wola przy ul. Szlenkierów, oznaczona jest w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 30/1, o powierzchni 0,0470 ha, obręb 6-03-15. Działka jest niezabudowana,  ogrodzona  od strony północnej ścianą budynku sąsiedniego i siatką na słupkach stalowych, od strony południowej graniczy z budynkiem na sąsiedniej działce, częściowo utwardzona kostką brukową i płytami chodnikowymi, o kształcie zbliżonym do prostokąta. Nie posiada dostępu do drogi publicznej. Przez teren działki przebiega podziemna sieć ciepłownicza 2xDNI50. Budowli brak.

ad 2) WA4M/00444987/1
Nieruchomość gruntowa położona w Warszawie, dzielnica Wola przy ul. Szlenkierów, oznaczona jest w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 30/13, o powierzchni 0,0002 ha, obręb 6-03-15. Działka jest niezabudowana, ogrodzona jedynie od strony północnej ścianą budynku, częściowo utwardzona kostką brukową od strony południowej, o kształcie zbliżonym do bardzo wąskiego trójkąta. Posiada dostęp do drogi publicznej. Znajduje się w zasięgu miejskiej instalacji gazowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej i wodociągowej.  Z pisma Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola z dnia 26.02.2014 r. znak UD-XVII-WAiB-AB.670.43.2014.JZA powołanego przy akcie notarialnym Rep.A nr 3226/2015 z dnia 6.05.2015 r. - Umowa sprzedaży wynika, że przedmiotowa działka nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość - może poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej  tj. działki ew. nr 30/1 z obrębu 6-03-15.Przez teren działki przebiega podziemna sieć ciepłownicza 2xDNI50. Budowli brak.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 4.04.2023r. o godzinie 13:00.

Suma oszacowania wynosi 1.691.400,00zł (w tym podatek VAT – 23%), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1.268.550,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 169.140,00zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika nr 10 20300045 1110 0000 0419 3720 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch tygodni przed licytacjąwolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w godzinach 08:00 - 18:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania nieruchomości.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


                                                                                                                                                        Komornik Sądowy
                                                                                                                                                        Katarzyna Kondrasiuk

Kategoriagrunty
Typ działkipod inwestycję
Powierzchnia [m^2]2,00
Kategoriagrunty
Powierzchnia [m^2]470,00
Typ działkipod inwestycję

Powrót