Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji


Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie
Michał Patynowski
Kancelaria Komornicza nr XVI w Warszawie
01-865 Warszawa ul. Broniewskiego 59A I piętro
dnia 02-03-2023r.
 Km 454/21


 OBWIESZCZENIE  O  PIERWSZEJ LICYTACJI
LOKALU STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza Michał Patynowski na podstawie art. 986 (4) § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 12:00 w dniu 19-04-2023 r. na portalu https://elicytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwszalicytacja lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość położonego pod adresem: 01-937 Warszawa, ul. Loteryjki 65G/2, wraz z udziałem w wysokości 14372/26142 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1M/00541744/5, stanowiącego własność dłużnika.
Opis nieruchomości:
Lokal nr 2 usytuowany jest w budynku mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej przy ul. Loteryjki 65G w Warszawie, zlokalizowanym na zamkniętym osiedlu mieszkaniowym. W budynku wyodrębniono dwa lokale mieszkalne. Budynek o 3 kondygnacjach nadziemnych (brak podpiwniczenia) oddano do użytkowania na podstawie zawiadomienia o zakończeniu budowy złożonego w dniu 02 listopada 2017 roku.
Lokal mieszkalny trzypoziomowy (parter, piętro i poddasze) o łącznej powierzchni - zgodnie z księgą wieczystą - 143,72 m2.
Parter: przedsionek (3,87 m2), hall wejściowy (14,91 m2), wc (1,70 m2), komunikacja (0,91 m2), gabinet (8,38 m2), salon z aneksem kuchennym (26,51 m2).
Piętro: komunikacja (7,01 m2), 3 pokoje (11,19 m2, 11,73 m2, 10,47 m2), łazienka (7,85 m2).
Poddasze: łazienka (5,81 m2), pokój (36,23 m2).
Budynek wyposażono w instalacje: wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, elektryczną, gazową.
Do lokalu przylega taras (na poziomie parteru) o powierzchni 7,73 m2 oraz balkon (na piętrze) o powierzchni 3,42 m2. Każdoczesnemu właścicielowi lokalu nr 2 w ramach korzystania z nieruchomości wspólnej przysługuje ogródek oznaczony numerem 2 o powierzchni 125 m2, miejsce postojowe oznaczone numerem 2 o powierzchni 11,50 m2 oraz śmietnik oznaczony numerem 2.
Nieruchomośc gruntową przy ul. Loteryjki 65G opisano w księdze wieczystej nr WA1M/00541743/8. Grunt stanowi dz. ew. nr 4/12 w obrębie 7-11-09 o powierzchni 404 m2. Właścicielami gruntu są właściciele wyodrębnionych lokali w przysługujących im udziałach.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 26-04-2023 r. o godzinie: 12:00
 
Suma oszacowania lokalu wynosi: 953.900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy jego oszacowania i wynosi: 715.425,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest: 95.390,00 zł.
Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.  48 1020 1156 0000 7202 0048 2117
najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu.
Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.

Zgodnie z art. 986 (4) § 2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinfomatycznym. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W dniu 12-04-2023 r. w godz. od 17:00 do 18:00 wolno oglądać przedmiotową nieruchomość. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Pouczenia:
Art. 967. Po uprawomocnieniu się postanowienia o przybiciu komornik wzywa licytanta, który uzyskał przybicie (nabywcę), aby w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania wezwania złożył na rachunek depozytowy Ministra Finansów cenę nabycia z potrąceniem rękojmi złożonej w gotówce. Na wniosek nabywcy komornik może oznaczyć dłuższy termin uiszczenia ceny nabycia, nieprzekraczający jednak miesiąca.
Art. 969. § 1. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacyjnych co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Uiszczoną część ceny zwraca się. Następstwa te sąd stwierdza postanowieniem, na które przysługuje zażalenie.
§ 2. Od nabywcy nieskładającego rękojmi, który nie wykonał warunków licytacyjnych, ściąga się rękojmię w trybie egzekucji należności sądowych.
§ 3. Z rękojmi utraconej przez nabywcę lub od niego ściągniętej pokrywa się koszty egzekucji związane ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona, jest przelewana na dochód Skarbu Państwa.
Art. 971. Nabywca nie może żądać unieważnienia nabycia ani zmniejszenia ceny z powodu wad nieruchomości lub przedmiotów razem z nią nabytych.
Art. 976. § 1. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
§ 2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Art. 978. § 2.Postąpienie nie może wynosić mniej niż jeden procent ceny wywołania, z zaokrągleniem wzwyż do pełnych złotych.
Art. 981. Jeżeli należność wierzyciela będzie uiszczona wraz z kosztami przed zamknięciem przetargu, komornik umorzy egzekucję.
Art. 986(7). § 5. Przetarg wygrywa licytant, którego oferta była w chwili zakończenia przetargu najwyższa.
Art. 986(8). § 1. Skargę na odmowę dopuszczenia do przetargu można złożyć w terminie 3 dni od dnia odmowy dopuszczenia do przetargu, a na przebieg przetargu - w terminie 3 dni od dnia jego zakończenia.
§ 2. Licytanci i osoby, których nie dopuszczono do przetargu, mogą złożyć skargę wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
§ 3. Skargę za pośrednictwem systemu teleinformatycznego mogą złożyć także osoby niewymienione w § 2, o ile posiadają w tym systemie konto.

Komornik Sądowy

Michał PatynowskiKategoriadomy
Wielkość udziału1/1
Powierzchnia [m^2]143,72
Rok budowy [rok]2017
Liczba pięter w budynku3
Rodzaj domubliźniak
Liczba pokoi6
Pomieszczeniaaneks kuchenny, taras, łazienka
Dodatkoweteren ogrodzony, miejsce parkingowe
Mediainternet
Forma własnościprawo własności
Link do E-LicytacjiPrzejdź

Powrót