Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia

Aleksander Godzik

Kancelaria Komornicza, ul. Baczyńskiego 1,  Warszawa,   00-036 Warszawa

tel. (22) 252-34-03, 506-334-383 / fax. (22) 258-92-38

Sygnatura: Km 767/15


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  dla Warszawy-Śródmieścia Aleksander Godzik na podstawie art. 9864 § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ zostanie przeprowadzona pierwsza licytacja niżej wymienionych nieruchomości: 


ułamkowej części nieruchomości  położonej przy  Zgoda 1/4, 00-018 Warszawa Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie X Wydział Ksiąg Wieczystych   (adres: ul. Al. Solidarności 58, Warszawa, 00-240 Warszawa)    prowadzi księgę wieczystą o numerze WA4M/00223384/9.

Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest udział w wysokości 1/2 w lokalu niemieszkalnym nr 4 położonym w Warszawie przy ul. Zgody 1. Lokal nr 4 jest dwupoziomowy i znajduje się w piwnicy oraz na parterze budynku przy ul. Zgoda 1 w Warszawie. Obecnie użytkowany jest jako restauracja. Lokal składa się z pięciu pomieszczeń, toalety oraz pomieszczeń przynależnych. Łączna powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 237,97 m2. Powierzchnia ta obejmuje pomieszczenia przynależne tj. toaletę o pow. 5,12m2, piwnicę o pow. 105,85 m2 oraz piwnicę o pow. 19,81m2. Na podstawie aktu notarialnego Rep nr 10876/2008 z dnia 11.12.2008r. do lokalu zaadoptowano części wspólne budynku. W niniejszym operacie oszacowano zarówno wartość lokalu jak i koszt prac remontowych niezbędnych do przywrócenia lokalu do stanu pierwotnego. Dla lokalu niemieszkalnego, Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA4M/00223384/9. Dla nieruchomości gruntowej, na której usytuowany jest budynek, Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA4M/00216998/4. Grunt jest przedmiotem użytkowania wieczystego do dnia 8.07.2089roku.


Suma oszacowania wynosi 1 914 576,18 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 435 932,14 zł. Sprzedaż towaru podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23%. Wyżej zaprezentowana kwota stanowi kwotę brutto.    Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 191 457,62 zł.  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 53 1020 1026 0000 1802 0231 3229 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. 

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i rozpocznie się w dniu: 09.05.2023 o godzinie: 12.00  a zakończy się w dniu 16.05.2023 o godzinie: 12.00.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 18:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania nieruchomości.


ułamkowej części nieruchomości  położonej przy  Zgoda 1/2, 00-018 Warszawa Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie X Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. Al. Solidarności 58, Warszawa, 00-240 Warszawa)    prowadzi księgę wieczystą o numerze WA4M/00223382/5.

Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest udział w wysokości 1/2 w lokalu niemieszkalnym nr 2 położonym w Warszawie przy ul. Zgoda 1. Lokal nr 2 o powierzchni użytkowej 15,30m2 znajduje się na 1 kondygnacji ( na parterze) i składa się z jednego pomieszczenia z witryną. W lokalu nie ma łazienki ani toalety. Lokal jest wynajmowany, jednak uzyskano informację od Właścicielki, iż jest to umowa podpisana na czas nieokreślony, dlatego też nie została uwzględniona w wycenie. Dla lokalu niemieszkalnego, Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA4M/00223382/5.Dla gruntu, na którym usytuowany jest budynek, Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA4M/00216998/4. Grunt jest przedmiotem użytkowania wieczystego do dnia 08.07.2089roku.


Suma oszacowania wynosi 142 639,41 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 106 979,56 zł. Sprzedaż towaru podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23%. Wyżej zaprezentowana kwota stanowi kwotę brutto.    Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 263,94 zł.  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 53 1020 1026 0000 1802 0231 3229 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. 

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i rozpocznie się w dniu: 17.05.2023 o godzinie: 12.00  a zakończy się w dniu 24.05.2023 o godzinie: 12.00.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 18:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania nieruchomości.


ułamkowej części nieruchomości  położonej przy  Zgoda 1/3, 00-018 Warszawa Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie X Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. Al. Solidarności 58, Warszawa, 00-240 Warszawa)    prowadzi księgę wieczystą o numerze WA4M/00223383/2.

Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest udział w wysokości 1/2 w lokalu niemieszkalnym nr 3 położony w Warszawie przy ul. Zgoda 1. Lokal nr 3 o powierzchni użytkowej 10,67m2 znajduje się na 1 kondygnacji ( na parterze) i składa się z jednego pomieszczenia. Zgodnie ze stanem na dzień wizji, funkcjonalnie lokal stanowi jedną całość z sąsiadującym lokalem nr 4- restauracją. Pomiędzy lokalami wyburzona została ściana, a w miejscu lokalu nr 2 wybudowane zostały częściowo schody łączące dwa poziomy restauracji. Dla lokalu niemieszkalnego, Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA4M/00223383/2. Dla gruntu, na którym usytuowany jest budynek, Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA4M/00216998/4. W wycenie oszacowano koszt prac remontowych, niezbędnych do przywrócenia stanu lokalu zgodnego ze stanem ujawnionym w księdze wieczystej. Grunt jest przedmiotem użytkowania wieczystego do dnia 08.07.2089roku.


Suma oszacowania wynosi 59 314,29 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 44 485,72 zł. Sprzedaż towaru podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23%. Wyżej zaprezentowana kwota stanowi kwotę brutto.    Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 931,43 zł.  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 53 1020 1026 0000 1802 0231 3229 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. 

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i rozpocznie się w dniu: 25.05.2023 o godzinie: 12.00  a zakończy się w dniu 01.06.2023 o godzinie: 12.00.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 18:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania nieruchomości.


Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy

Aleksander Godzik

Kategorialokale użytkowe
Wielkość udziału1/2
Powierzchnia [m^2]10,67
Rok budowy [rok]1899
Liczba pięter w budynku5
Piętro0
Pomieszczeniapomieszczenie gospodarcze
Link do E-LicytacjiPrzejdź
Kategorialokale użytkowe
Wielkość udziału1/2
Powierzchnia [m^2]15,30
Liczba pięter w budynku5
Rok budowy [rok]1899
Piętro0
Pomieszczeniapomieszczenie gospodarcze
Link do E-LicytacjiPrzejdź
Kategorialokale użytkowe
Pomieszczeniałazienka, kuchnia, WC, pomieszczenie gospodarcze, piwnica
Wielkość udziału1/2
Powierzchnia [m^2]237,97
Rok budowy [rok]1899
Liczba pięter w budynku5
Piętro0
Link do E-LicytacjiPrzejdź

Powrót