Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli

Piotr Bukszewicz

Kancelaria Komornicza, Al. Solidarności 155,  Warszawa,   00-877 Warszawa

tel. 022 407 19 37 / fax. 022 412 16 66

Sygnatura: PB Km 2799/20


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  dla Warszawy-Woli Piotr Bukszewicz  na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  18-05-2023 o godz. 10:00  w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli z siedzibą przy ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa, pokój sala11,  odbędzie się druga licytacja

lokalu mieszkalnego, którego  właścicielem jest PT Inwestycje sp. z o.o.   położonego przy  Powązkowska 59e/19, 01-728 Warszawa , dla którego  Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie VI Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. Solidarności 58, Warszawa,  00-240 Warszawa prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1M/00502166/4.
Opis nieruchomości:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie Piotr Bukszewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-05-2023r. o godz. 10:00 w budynku B Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie mającego siedzibę przy ul. Kocjana 3 w sali nr 11, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego, należącego do dłużnika PT Inwestycje sp. z o.o., położonego przy ul. Powązkowskiej 59E lokal 19 w Warszawie (01-728), dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW WA1M/00502166/4 [NKW: WA1M/00502166/4]. Suma oszacowania wynosi 690.500,00zł (sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset złotych 00/100), zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 460.333,33zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści trzy złote 33/100). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 69 050,00zł. Rękojmię należy uiścić na rachunek bankowy komornika : PKO BP SA 56 1020 1185 0000 4502 0145 7027 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (przy wpłacie należy podać sygnaturę sprawy Km 2799/20). Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 16:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Warszawy - Woli w Warszawie, I Wydziale Cywilnym przy ul. Kocjana 3 (sygn. akt sądowych I Co 909/22) akta postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Suma oszacowania wynosi 690 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  2/3 sumy oszacowania i wynosi 460 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 69 050,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 56 1020 1185 0000 4502 0145 7027.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 16:00 do godz. 18:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. ul. Kocjana 3, Warszawa, 01-473  Warszawa.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Piotr BukszewiczKategoriamieszkania

Powrót