Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza

Anna Owczarek

Kancelaria Komornicza, Przasnyska 6a/333,  Warszawa,   01-756 Żoliborz

tel. 502168942 / fax. 

Sygnatura: GKM 7/22


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  dla Warszawy-Żoliborza Anna Owczarek na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 12:00 w dniu 30.06.2023 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

garażu  położonego przy  Kaliny Jędrusik 4, 01-748 WARSZAWA, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie (adres: ul. Kaliny Jędrusik 4/01-748, WARSZAWA, 01-748 WARSZAWA)  prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1M/00534451/2.

Opis nieruchomości:
Przetarg dotyczy udziału we współwłasności nieruchomości (prawo do wyłącznego korzystania) położonej pod adresem 01-748 Warszawa, ul. Kaliny Jędrusik 4, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1M/00534451/2, udziału będącego własnością KAROLA SZYMAŃSKIEGO. Udział wynosi 220/27510 części i stanowi miejsce postojowe nr 169, miejse postojowe nr 170, boks gospodarczy nr 170S w lokalu niemieszkalnym oznaczonym jako garaż M w budynku położonym przy ul. Kaliny Jędrusik 4. Nieruchomość stanowiąca garaż M ma powierzchnię 6716,3200 M kw i znajduje się na kondygnacji -1.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu  07.07.2023 o godzinie: 12:00 .

Suma oszacowania wynosi 85 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 63 750,00 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 500,00 zł.  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 70 2490 0005 0000 4500 1788 3299 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Anna Owczarek


Kategoriagaraże, miejsca postojowe
Wielkość udziału220/27510
Rok budowy [rok]2016
Forma własnościprawo własności
Powierzchnia [m^2]6716,32
Link do E-LicytacjiPrzejdź

Powrót