Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji


Zastępca Komornika Sądowego  przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Dariusza Matoszko Komornik Sądowy Andrzej Lasoń

Kancelaria Komornicza nr XIII w Szczecinie  , ul.  Mieszka I-go 80 , 71-011 Szczecin

tel.: 0914886667, fax: 0914886669, www.komornik-szczecin.pl,  email: kancelaria@komornik-szczecin.pl

konto: Santander Bank Polska S.A. 1 O. w Gorzowie Wielkopolskim 68 1090 1900 0000 0001 1008 0778

Sygn. akt Km 706/19

Szczecin, dnia 2023-04-19

w odpowiedzi podać: sygn. akt  Km 706/19

 

 O B W I E S Z C Z E N I E

 

Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Dariusza Matoszko Komornik Sądowy Andrzej Lasoń zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 19 czerwca 2023 r. o godz. 8:30 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, Wydział IX Egzekucyjny, przy pl. Żołnierza Polskiego 16, Szczecin w sali nr 136 odbędzie się:

 

P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A

 

LOKAL MIESZKALNY STANOWIĄCY ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ położony w miejscowości Szczecin ul. Księżnej Dąbrówki 16/1, posiadający założoną księgę wieczystą  o numerze SZ1S/00211125/6. Nieruchomość w niej opisana stanowi własność dłużnika Sz. P. Bartłomiej Marcin Pyżewski.

Powyższa nieruchomość została oszacowana na kwotę: 225.000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 168.750,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 22.500,00 zł. Rękojmia może zostać złożona w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na rachunek bankowy komornika: Santander Bank Polska S.A. 1 O. w Gorzowie Wielkopolskim 68 1090 1900 0000 0001 1008 0778 (ze wskazaniem, że wpłata dotyczy rękojmi na przetarg nieruchomości). Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. W przypadku wpłaty rękojmi na rachunek bankowy komornika - uznanie na rachunku komornika musi nastąpić w dniu poprzedzającym licytację.


Nieruchomość można oglądać na dwa tygodnie przed licytacją, po uprzednim skontaktowaniem się z biurem komornika pod nr tel. 091 4886667, zaś elaborat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji  nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły (art. 976 § 1 k.p.c.).

   Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia (art. 977 k.p.c.).

   Nabywca nie może żądać unieważnienia nabycia ani zmniejszenia ceny z powodu wad nieruchomości lub przedmiotów razem z nią nabytych (art. 971 k.p.c.).

 

      Zastępca Komornika Sądowego

           Komornik Sądowy

                             Andrzej Lasoń 

 

 

1. Określenie przedmiotu i zakresu wyceny.

 

Przedmiotem wyceny jest jako przedmiot prawa własności udział 1/1 części w nieruchomości lokalowej, stanowiącej lokal mieszkalny nr 1 składający się z: trzech pokoi, kuchni, korytarza, łazienki, wc., i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 74,74 m2, znajdujący się na parterze w budynku mieszkalnym położonym w Szczecinie przy ul.  Księżnej Dąbrówki 16 – do lokalu przynależy pomieszczenie przynależne – dwie piwnice o powierzchni 19,96 m2 wraz z udziałem jako przedmiot prawa własności 1/1 części w udziale 224/1000 części w nieruchomości w skład, której wchodzi działka gruntu oraz części i urządzania budynków, które nie służą do wyłącznego korzystania przez właścicieli lokali nieruchomości opisanej w dziale I-O księgi wieczystej nr SZ1S/00132679/6. Przedmiotowy budynek posadowiony jest na działce gruntu nr 11/5 o powierzchni 0,1253 ha (B – tereny mieszkaniowe) w obrębie ewidencyjnym
nr 0062 Nad Odrą. Wejście do lokalu z klatki schodowej.

 

2. Stan techniczno – użytkowy budynku mieszkalnego Szczecin przy
ul. Księżnej Dąbrówki 16.

 

Jest to budynek mieszkalny w zabudowie wolnostojącej, dwukondygnacyjny, podpiwniczony z poddaszem użytkowym, wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej położony w Szczecinie przy ul. Księżnej Dąbrówki 16. Budynek został wybudowany na początku lat XX wieku – brak możliwości ustalenia dokładnej daty budowy. Stan budynku:

- fundamenty ceglane na zaprawie cementowej w stanie średnim,

- ściany i ścianki działowe murowane w stanie technicznym średnim,

- ścianki działowe wykonane jako murowane w stanie technicznym średnim,

- konstrukcja dachu krokwiowa dwupołaciowa oblicowany dachówką w stanie dobrym,

- stolarka okienna pcv w stanie dobrym,

- stolarka drzwiowa drewniana w stanie średnim,

- elewacja w stanie słabym – tynk cementowo – wapienny z widocznymi ubytkami.

 

Na podstawie własnego doświadczenia zawodowego oraz wiedzy specjalnej ogólny stan budynku oceniam jako średni.

 

3. Stan techniczno – użytkowy lokalu mieszkalnego nr 1.

 

Lokal mieszkalny będący przedmiotem wyceny jest w dobrym stanie techniczno                             – użytkowym, standard lokalu dobry.

Stan lokalu:

-  stolarka okienna znajdująca się w lokalu pcv biała typowa w stanie średnim,

-  stolarka drzwiowa wewnętrzna płycinowa częściowo przeszklona w stanie dobrym,

- ogrzewanie lokalu indywidualne piecowe – piec w piwnicy, instalacja stalowa, grzejniki stalowe - płytowe,

-  w pokojach, korytarzu, kuchni, przedpokoju posadzka na podsypce pisakowej oblicowana panelem w stanie dobrym oraz deska w stanie średnim, ściany i sufity w tych pomieszczeniach wykonano tynk cementowo - wapienny z płytą gk stan dobry, pomalowane febrą emulsyjną, częściowo tapeta oraz tynki strukturalne,

-  w kuchni posadzka na podsypce pisakowej oblicowana deską stanie średnim, ściany i sufity w tym pomieszczeniu wykonano tynk cementowo - wapienny z płytą gk stan dobry, pomalowane febrą emulsyjną, na dwóch sianach na meblami na wysokości 0,60 do 1,40 m glazura w stanie dobrym,

- pomieszczenie łazienki posadzka terkota, ściany tynk cementowo – wapienny – pomieszczenie łazienki kwalifikuje się do kapitalnego remontu.

 

Stan techniczny i standard lokalu na podstawie własnego doświadczenia i wiedzy specjalnej określam jako dobry.

 

Lokal jest wyposażony w instalację;

- c.o. i ciepła woda użytkowa - indywidualne piecowe – piec w piwnicy, instalacja stalowa, grzejniki stalowe - płytowe,

- energię elektryczną,

- wodno - kanalizacyjną z sieci zewnętrznej

- telefon - możliwość podłączenia,

- internet - możliwość podłączenia,

- kablówka - możliwość podłączenia,

  

Lokal mieszkalny obecnie jest użytkowany przez dłużnika jako lokal mieszkalny. Szkic inwetaryzacyjny lokalu przedstawia załącznik do niniejszego opracowania.

 

4.  Stan zagospodarowania i otoczenia przedmiotu wyceny.

 

Przedmiot wyceny położonym jest na samych obrzeżach miasta Szczecin w północnej części obręb Nad Dorą w zróżnicowanej zabudowie generalnie z początku lat XX wieku oraz nowego budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego oraz terenów zielonych – dojazd do nieruchomości z ulicy asfaltowej Księżnej Dąbrówki - lokalizacja słaba. Działka na której znajduje się budynek nie jest ogrodzona. Natężenie hałasu umiarkowane, nasłonecznienie korzystne. Bezpośrednie sąsiedztwo wycenianej nieruchomości stanowi w zwarta i luźna zabudowa mieszkaniowo – usługowa, kamienic mieszkalnych z początku lat XX wieku z przeprowadzonymi remontami oraz zabudowy usługowej w parterowej części tych budynków, Stocznia, rzeka Odra Zachodnia, Huta, baza  Rybacka. Dalsze otoczenie przedmiotu wyceny to tereny zurbanizowane. Nie stwierdzono wpływu niekorzystnych czynników środowiskowych, które utrudniał by bądź też miały zasadniczy wpływ na użytkowanie przedmiotu wyceny zgodne z przeznaczeniem.

 

Kategoriamieszkania

Powrót