Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Dariusz Matoszko Zastępca Komornik Andrzej Lasoń
Kancelaria Komornicza nr XIII w Szczecinie  , ul. Mieszka I-go 80, 71-011 Szczecin
tel.: 0914886667, fax: 0914886669, www.komornik-szczecin.pl,  email: kancelaria@komornik-szczecin.pl
konto: Santander Bank Polska S.A. 1 O. w Gorzowie Wielkopolskim 68 1090 1900 0000 0001 1008 0778 
Sygn. akt Km 2431/22
Szczecin, dnia 28.04.2023
O B W I E S Z C Z E N I E
Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Dariusza Matoszko Komornik SądowyAndrzej Lasoń zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 29 czerwca 2023 r. o godz. 09:00 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, Wydział IX Egzekucyjny, przy pl. Żołnierza Polskiego 16, Szczecin w sali nr 136 odbędzie się:

                                                                                   P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A

lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość położony w miejscowości Szczecin, przy ulicy  Mickiewicza 104/2, posiadający urządzoną księgę wieczystą w X Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie o numerze Kw SZ1S/00066062/4, należący do dłużnika Popczyk Wioletta.
Powyższa nieruchomość została oszacowana na kwotę: 515.000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 386.250,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 51.500,00 zł. Rękojmia może zostać złożona w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na rachunek bankowy komornika: Santander Bank Polska S.A. 1 O. w Gorzowie Wielkopolskim 68 1090 1900 0000 0001 1008 0778 (ze wskazaniem, że wpłata dotyczy rękojmi na przetarg nieruchomości). Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. W przypadku wpłaty rękojmi na rachunek bankowy komornika - uznanie na rachunku komornika musi nastąpić w dniu poprzedzającym licytację.
Nieruchomość można oglądać na dwa tygodnie przed licytacją, po uprzednim skontaktowaniem się z biurem komornika pod nr tel. 91 4886667, zaś elaborat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji  nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły (art. 976 § 1 k.p.c.).
   Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia (art. 977 k.p.c.).
   Nabywca nie może żądać unieważnienia nabycia ani zmniejszenia ceny z powodu wad nieruchomości lub przedmiotów razem z nią nabytych (art. 971 k.p.c.).

               Zastępca Komornika Sądowego
               Komornik Sądowy Andrzej Lasoń

Określenie przedmiotu i zakresu wyceny.

Przedmiotem wyceny jest jako przedmiot prawa własności udział 1/1 części w nieruchomości lokalowej, stanowiącej lokal mieszkalny nr 2 składający się z: trzech pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 73,32 m2, znajdujący się na II kondygnacji w budynku mieszkalnym położonym w Szczecinie przy ul.  Adama Mickiewicz 104 wraz z udziałem jako przedmiot prawa własności 1/1 części w udziale 21/1000 części w nieruchomości w skład, której wchodzi działka gruntu oraz części  i urządzania budynków, które nie służą do wyłącznego korzystania przez właścicieli lokali nieruchomości opisanej w dziale I-O księgi wieczystej nr SZ1S/00062579/3. Przedmiotowy budynek posadowiony jest na działce gruntu nr 126 o powierzchni 0,1422 ha (B – tereny mieszkaniowe) w obrębie ewidencyjnym nr 2078 Pogodno. Wejście do lokalu  z klatki schodowej.


2. Stan techniczno – użytkowy budynku mieszkalnego Szczecin przy 
ul. Mickiewicza 104/2.

Jest to budynek mieszkalny w zabudowie wolnostojącej, trzykondygnacyjny, podpiwniczony z poddaszem użytkowym, wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej położony  Szczecinie przy ul. Adama Mickiewicza. Budynek został wybudowany na początku lat XX wieku – brak możliwości ustalenia dokładnej daty budowy. Stan budynku:
- fundamenty ceglane na zaprawie cementowej w stanie średnim,
- ściany i ścianki działowe murowane w stanie technicznym średnim,
- ścianki działowe wykonane jako murowane w stanie technicznym średnim,
- konstrukcja dachu krokwiowa wielopołaciowa oblicowany blachodachówką w stanie dobrym,
- stolarka okienna pcv w stanie dobrym, 
- stolarka drzwiowa w stanie średnim,
- schody konstrukcji drewnianej w stanie średnim,
- elewacja w stanie dobrym – budynek oblicowany styropianem z tynkiem mineralnym pomalowany farbą stan dobry.
Na podstawie własnego doświadczenia zawodowego oraz wiedzy specjalnej ogólny stan budynku
oceniam jako średni.


3. Stan techniczno – użytkowy lokalu mieszkalnego nr 1.

Lokal mieszkalny będący przedmiotem wyceny dla tego rodzaju zabudowy należy określić jako średni dla stan techniczno  – użytkowym, standard jako średni.

Stan lokalu:
- stolarka okienna znajdująca się w lokalu pcv w stanie dobrym,
- stolarka drzwiowa wewnętrzna drewniana starego typu w stanie średnia,
- stolarka drzwiowa zewnętrzna w stanie średnim,
- ogrzewanie lokalu zbiorcze - grzejnik płytowe, stalowe w stanie średnim, 
-  w pokojach posadzka oblicowana panelem w stanie średnim i słabym z widocznym zużyciem, na ścianach i sufitach w tych pomieszczeniach tynk cementowo - wapienny w stanie średnim pomalowane farbą emulsyjną oraz tapeta również stan średni, 
-  w przedpokoju posadzka oblicowana panelem w stanie średnim i słabym z widocznym zużyciem, na ścianach i suficie w tym pomieszczeniu tynk cementowo - wapienny w stanie średnim pomalowane farbą emulsyjną, 
-  w łazience posadzka oblicowana panelem w stanie średnim i słabym z widocznym zużyciem, na ścianach i suficie w tym pomieszczeniu tynk cementowo - wapienny oblicowany glazurą w stanie średnim, 
-  w kuchni posadzka oblicowana panelem w stanie średnim i słabym z widocznym zużyciem, na ścianach i suficie w tym pomieszczeniu tynk cementowo - wapienny w stanie średnim pomalowane farbą emulsyjną.

Lokal jest wyposażony w instalację:
 - c.o. i ciepła woda użytkowa – indywidulane - grzejnik płytowe, stalowe  w stanie średnim
 – obecnie ogrzewanie elektryczne,
- energię elektryczną z sieci zewnętrznej - jest,
- wodno - kanalizacyjną z sieci zewnętrznej - jest,
- domofonową - jest,
- telefon - brak - możliwość podłączenia,
- telewizja kablowa - brak - możliwość podłączenia,
- internet - brak - możliwość podłączenia.

 Lokal mieszkalny obecnie jest użytkowane przez dłużnika jako lokal mieszklany.

4.  Stan zagospodarowania i otoczenia przedmiotu wyceny.

Przedmiot wyceny położony jest w północno - zachodniej części Miasta Szczecin w pośredniej strefie Miasta w odległości około 4 km i 8 min drogi od Urzędu Miasta - dojazd do nieruchomości z ulicy asfaltowej miejskiej Adam Mickiewicza - lokalizacja zadawalająca. Budynek uzbrojony jest w media obejmujące: energię elektryczną, wodę, kanalizację, centralne ogrzewanie dostarczane z sieci z zewnątrz, które są doprowadzone do budynku i do poszczególnych lokali. Natężenia hałasu umiarkowane, nasłonecznienie korzystne. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi zabudowa o charakterze średnich i dużych budynków mieszkalnych, typowa zabudowa wybudowana na początku lat XX charakterystycznej dla tej części Miasta. Dalsze otoczenie przedmiotu wyceny to również tereny zurbanizowane. Nie stwierdzono wpływu niekorzystnych czynników środowiskowych, które utrudniał by bądź też miały zasadniczy wpływ na użytkowanie przedmiotu wyceny zgodne  z przeznaczeniem. 


Kategoriamieszkania

Powrót