Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Kraśniku
Monika Matraszek-Gąska
Kancelaria Komornicza nr I w Kraśniku
23-200 Kraśnik ul. Narutowicza 1/3
tel. 818253168  e-mail: krasnik@komornik.pl
www.komornik-krasnik.pl
 Km 458/21

OBWIESZCZENIE   O   PIERWSZEJ   LICYTACJI   NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kraśniku Monika Matraszek-Gąska (tel.81 825-31-68) w sprawie Km 458/21 na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-06-2023 r. o godz. 14:10, w sali nr III w budynku Sądu Rejonowego w Kraśniku mającego siedzibę w Kraśniku przy ulicy Lubelskiej 81 odbędzie się pierwsza licytacja będącego własnością Damiana Drumlaka niewydzielonego udziału wynoszącego 1/6 cześć w stanowiącym odrębną nieruchomość lokalu niemieszkalnym nr 6 (boks garażowy) położonym: 23-200 Kraśnik, Ostrowiecka, dla którego  Sąd Rejonowy w Kraśniku V Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW LU1K/00043232/8.


/garaż położony jest w kompleksie budynków niemieszkalnych przy ulicy Ostrowieckiej w Kraśniku, na terenie obrębu Zarzecze I, usytuowany w przyziemiu, pow. użytk. 18,00 m2/ 


Suma oszacowania wynosi 4 667,00 zł, zaś 
cena wywołania wynosi    3 500,25 zł i jest równa 3/4 sumy oszacowania,
rękojmia wynosi 466,70 zł i jest równa 1/10 sumy oszacowania.

     Przystępujący do przetargu (licytant) obowiązany jest złożyć rękojmię (gotówką lub przelewem). Rękojmia winna znajdować się w kasie komornika lub na rachunku komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię przelewem należy uiścić na konto komornika:
Bank PEKAO SA I O/Kraśnik  26 1240 2395 1111 0000 3333 3489. W tytule przelewu należy wpisać: "RĘKOJMIA Km 458/21, oraz imię, nazwisko licytanta". 


     Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
     W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10.00 do godz. 16.00 oraz w ciągu 3 dni przeglądać od godz. 07.30 do godz. 14.30 w Sądzie Rejonowym, w którym odbędzie się licytacja, odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z  rejestru gruntów wraz z  mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
     Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
     Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
     Zgodnie z treścią art. 976 §1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
     Zgodnie z treścią art. 977 k.p.c. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia.

                                                                                                                               KOMORNIK   SĄDOWY

                                                                                                                             Monika   Matraszek-Gąska 

Kategoriagaraże, miejsca postojowe

Powrót