Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzyżowie Klaudia Suchecka Kancelaria Komornicza nr II w Strzyżowie mający kancelarię w Strzyżowie przy ul. Łukasiewicza 13 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21/06/2023 roku o godz.9:45 pod adresem: 37-112 Kosina, Rogóżno 465B  odbędzie się pierwsza licytacja  ruchomości, stanowiących własność dłużnika: 
Świątoniowski Marcin.


Przedmiotem licytacji jest udział 1/2 prawa następujących ruchomości:
- stół jadalniany oszacowany  na kwotę 500,00 zł, wartość szacunkowa udziału 250,00 zł
-krzesło jadalniane  oszacowany na kwotę: 100 zł -szt. 8, wartość szacunkowa udziału 50,0 zł
- telewizor LG 45' oszacowany na kwotę 1200,00 zł, wartość szacunkowa udziału 600,00 zł
-laptop Lenowo  oszacowany na kwotę 1200,00 zł, wartość szacunkowa udziału 600,00 zł;
- sofa kolor szaro-czarny oszacowana na kwotę: 800,00 zł, wartość szacunkowa udziału: 400,00 zł
-skaner HP oszacowany na kwotę 600,00 zł, wartość szacunkowa udziałów: 300,00 zł
- drukarka HP oszacowany na kwotę 300,00 zł, wartość szacunkowa udziału 150,00 zł
-laptop HP  oszacowany czarny na kwotę: 1200,00 zł, wartość szacunkowa udziału 600,00 zł
- telewizor Samsung 32'  oszacowany na kwotę: 800,00 zł, wartość szacunkowa udziału: 400,00 zł
- kosiarka ciągniczek marki Alpina oszacowana 2500,00 zł, wartość szacunkowa udziału 1250,00 zł;
- piła mechaniczna marki Graphite oszacowana 200,00 zł, wartość szacunkowa udziału: 100,00 zł
- wiertarka marki Graphite oszacowana 200,00 zł, wartość szacunkowa udziału 100,00 zł 
-wiertarka marki Makita oszacowana 350,00 zł, wartość szacunkowa udziału 175,00 zł.


Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.
Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu  licytacji w godz. 9:30-10:45 pod w/w adresem.


POUCZENIE:
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. (art.867§12 kpc) Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. (art.867 1§1 kpc) Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa. (art.8671§3 kpc) Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługuje wierzytelność o wartości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się - w pierwszym przypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, w drugim przypadku - do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania. (art.8671§4 kpc)
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. 
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu. (art.8672§2, 3, 4 kpc)
Kto nabywa rzecz na podstawie przepisów niniejszego rozdziału, staje się jej właścicielem bez żadnych obciążeń i powinien ją natychmiast odebrać. Nabywcy nie przysługują roszczenia z tytułu rękojmi za wady rzeczy; przeciwko nabywcy nie można podnosić zarzutów co do ważności nabycia. (art.879 kpc)
KOMORNIK SĄDOWY


Klaudia Suchecka


Do wiadomości:
- wierzyciel,
- dłużnik,
- Sąd Rejonowy w Łańcucie Tablica Ogłoszeń
- portal internetowy KRK,
- współwłaściciel ruchomości.


Kategoriameble
Stanużywane
Usytuowaniesalon

Powrót