Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu
                               Sławomir Hosiawa
     Kancelaria Komornicza nr I Nowym Targu Rynek 5
                Adres: 34-400 Nowy Targ, Rynek 5/-
                   tel. 185416106, kom. 693379704
                        www.komorniknowytarg.pl

Sygn. akt GKm 122/20 (Km 1435/15, Km 508/22)

OBWIESZCZENIE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza nr I w Nowym Targu Rynek 5 na podstawie art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1805, z poźn. zm.) zwanej dalej "kpc" w zw. z art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 3 października 2023 r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Targu przy ul. Sądowej 6, sala nr 020 odbędzie się

PIERWSZA LICYTACJA

której przedmiotem jest nieruchomość położona w Nowym Targu, ul. Podtatrzańska, składająca się z działki ewidencyjnej nr 13282/23, obszaru 0,0018 ha, zabudowanej budynkiem garażowym, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Targu o numerze: NS1T/00071467/3 w sprawach prowadzonych przeciwko dłużnikowi: Wyszyński Andrzej. Przedmiot licytacji oszacowany jest na kwotę : 31.710,00 zł (wartość rynkowa nieruchomości bez obciążeń wynosi 53.753,00 zł, nieruchomość obciążona jest prawem użytkowania, którego wartość rynkowa wynosi 22.043,00 zł).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji
stanowi trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 23.782,50 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 3.171,00 zł (najpóźniej do godz.15.00 dnia poprzedzającego licytację), w kancelarii Komornika, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego Postanowienia Sądu - lub dokonać wpłaty na konto bankowe kancelarii Komornika Sądowego w: 15124051361111000052218037 Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna II Oddział w Nowym Targu, podając cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy. W przypadku wpłaty rękojmi na rachunek, termin uiszczenia rękojmi przyjmowany jest na dzień dokonania wpisu na rachunku Komornika Sądowego.

Nieruchomość można oglądać w dniu 2023-09-26 od godz. 12:00 do godz. 13:00 (dłużnik ma obowiązek okazania przedmiotu licytacji), zaś protokół opisu i oszacowania tej nieruchomości będzie do wglądu w aktach sprawy I Co 71/18 Sądu Rejonowego w Nowym Targu oraz w formie elektronicznej w Kancelarii Komorniczej.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Dodatkowy opis przedmiotu licytacji

Przeznaczenie nieruchomości

Na dzień sporządzenia operatu, tj. 2021-12-20 teren analizowanej nieruchomości objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Uchwałą nr XI/100/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 34 (Spółdzielnie mieszkaniowe), działka ewidencyjna nr 13282/23 położona jest w terenie oznaczonym symbolem: 19KS – tereny komunikacji.

Lokalizacja nieruchomości

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w pobliżu skrzyżowania ulic Wojska Polskiego i Podtatrzańskiej w Nowym Targu, gmina Miasto Nowy Targ, powiat nowotarski, województwo małopolskie. Nieruchomość położona jest w odległości ok. 2,0 km na południe od ścisłego centrum Nowego Targu. Lokalizacja jest korzystna pod kątem dostępu do infrastruktury handlowo - usługowej. W promieniu ok. 0,5 km znajdują się wielkopowierzchniowe obiekty handlowe takie jak Biedronka, Supermarket Steskal, Lidl, Castorama, basen miejski, szkoła podstawowa i kościół. W odległości ok. 220 m biegnie jedna z głównych ulic prowadząca w kierunku północnym do centrum Nowego Targu natomiast w kierunku południowym do drogi krajowej nr 47 będącej częścią zakopianki. Bezpośrednie otoczenie nieruchomości stanowią garaże, budynek mieszkalny wielorodzinny, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz droga o nawierzchni asfaltowej. Dojazd do budynku zapewniony jest drogami o nawierzchni asfaltowej.

Działka gruntu

Nieruchomość składa się z działki ewidencyjnej nr 13282/23 o powierzchni 0,0018 ha. Działka posiada regularny kształt, teren płaski. Działka w całości zabudowana jest budynkiem garażowym. Zgodnie z mapą zasadniczą, w promieniu do 25 m przebiegają sieci: elektroenergetyczna, wodna, kanalizacyjna i telefoniczna.

Budynek garażowy

Budynek garażowy o powierzchni zabudowy 18 m2 (zgodnie z kartoteką budynków). Powierzchnia użytkowa – 15,50 m2 (pomiar własny). Wysokość pomieszczenia zmienna, od 2,00 m do 2,60 m. Budynek murowany, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Drzwi garażowe – drewniane. Okładziny ścian wewnętrznych – tynki cementowo-wapienne + malowanie. Posadzka – wylewka betonowa. W garażu znajduje się kanał samochodowy. Budynek wyposażony jest w instalacje elektryczną. Stan techniczny budynku przeciętny. Ściany i posadzki budynku miejscowo zawilgocone. Miejscami odpadający tynk, pękanie ścian, pękające nadproże nad bramą wjazdową.

KOMORNIK  SĄDOWY
Sławomir Hosiawa 

Kategoriagaraże, miejsca postojowe

Powrót