Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  w Sanoku

Marzena Radziuk

Kancelaria Komornicza, Cerkiewna 7,  Sanok,   38-500 Sanok

tel. 134636821 / fax. 

Sygnatura: KM 772/14 (i inne)


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ


 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sanoku Kancelaria Komornika nr II podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie KM 772/14 (i inne) w dniu: 22.09.2023 o godzinie: 12:00 rozpocznie się w trybie ustalonym w art.  9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: 


- użytkowania wieczystego , położenie:    Karlików 13a ,Karlików,  38-505 Bukowsko, dla której Sąd Rejonowy w Sanoku V Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul.  Kościuszki 5, Sanok, 38-500 Sanok)  prowadzi księgę wieczystą o numerze KS1S/00056549/7.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość stanowi część niedziałającego od kilku lat wyciągu narciarskiego "Karlików" . Użytkowanie wieczyste gruntu do dnia 09.01.2096 r. z odrębną od gruntu własnością budynków i budowli należących do dłużnika VFC Sp.z o.o. z siedzibą w Łodzi. Nieruchomość: dz. nr 27/2 o pow. 2,0210 ha, dz. nr 27/3 o pow. 3,2338 ha, dz. nr 27/8 o pow. 1,3512 ha, dz. nr 27/9 o pow. 0,2941 ha. Łączna pow. gruntu wynosi 6,9001 ha. Działka nr 27/2 jest zabudowana obiektami: budynek gastronomiczno-pensjonatowy z zapleczem technicznym o pow. użytkowej 730 m2, budynek stacji dolnej o pow. użytkowej 41,83 m2, zbiornik wody, pozostałości infrastruktury wyciągu narciarskiego jak części instalacji do naśnieżania, kolejek linowych WNTC-75, oświetlenia terenu, inne, które nie podlegają wycenie, z uwagi na ich stan, są zużyte technicznie i funkcjonalnie, część z nich stanowi ruchomości możliwe do usunięcia z nieruchomości bez wpływu na jej wartość. Działki nr: 27/3, 27/8 i 27/9 są niezabudowane. Kompleks działek o przeznaczeniu turystyczno-usługowym z budynkiem do obsługi ruchu turystycznego gastronomiczno-pensjonatowym z pomieszczeniami przeznaczonymi na zaplecze gospodarcze nieruchomości, garażem na ratrak, inne pojazdy i urządzenia do obsługi stoku i wyciągów, budynkiem stacji dolnej wyciągu orczykowego, urządzeniami wyciągu narciarskiego orczykowego z instalacją do zaśnieżania i oświetlania stoku, zbiornikiem wody do zaśnieżania o pow. ok. 400 m2 i piętrzeniu max 2,0 m . W obszarze działek trasy wyciągu głównego. Działki jako kompleks są uzbrojone w energię elektryczną, sieć wodociągową własną i sieć kanalizacyjną własną z odprowadzeniem ścieków do własnego zbiornika na nieczystości płynne. Dla terenu nieruchomości nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bukowsko działki o numerach: 27/2, 27/3, 27/8, 27/9 w Karlikowi położone są w obszarze zorganizowanej działalności turystyczno-usługowej. Ponadto została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na zamierzenie inwestycyjne polegające na budowie instalacji sztucznego zaśnieżania budowa oświetlenia tras narciarskich, linii kablowej zasilającej oświetlenie, agregaty zaśnieżania, budowę ujęcia wody z przepustem rurowym, sieci hydrantów, budynku stołówki wraz z zapleczem technicznym i pokojami mieszkalnymi.


Suma oszacowania wynosi 1 533 749,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 150 311,75 zł.  


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 11:00 do godz. 17:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania.


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 153 374,90 zł.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 87 1600 1462 1874 5961 8000 0001 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Uczestnictwo w przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem https://elicytacje.komornik.pl/  oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem. Licytant składa rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, a jeżeli bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, to przedkłada dodatkowo swoje umocowanie. Udział jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. 

Na podstawie art.  9864 §  2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. 

Licytacje wyżej wymienionych nieruchomości odbywają się w trybie elektronicznym i  zakończą się w dniu:  29.09.2023 o godzinie: 12:00. Na podstawie art. 9867po § 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 


Zgodnie z art.  976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Komornik Sądowy

Marzena Radziuk


Kategorialokale użytkowe
Wielkość udziału1/1
Powierzchnia [m^2]730,00
Pomieszczeniakuchnia, aneks kuchenny, WC, łazienka, pomieszczenie gospodarcze, piwnica
Forma własnościużytkowanie wieczyste
Przeznaczenie gospodarczedziałalność gospodarcza
Mediawoda, siła, kanalizacja
Rok budowy [rok]2006
Liczba pięter w budynku1
Piętro1
Link do E-LicytacjiPrzejdź

Powrót