Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Siedlcach                                   
Albert Rosa 
Kancelaria Komornicza nr I  w Siedlcach
08-110 Siedlce, ul.Bpa I. Świrskiego 43A/6 
 Tel/fax 25 63 237-99  sygn. akt   KM 356/18 

                                             O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Siedlcach Albert Rosa Kancelaria - Siedlce 
ul. bpa Świrskiego 43a/6  tel. 25 63-237-99  zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku
 z art. 955 kpc, że w dniu     
                                         5 grudnia 2023 roku o godz. 9.40 


w  budynku Sądu Rejonowego w Siedlcach mającego siedzibę przy ul. Kazimierzowskiej 31A, 
w sali rozpraw nr 6 odbędzie się:
                                                               P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A


1.  udziału 1/2 w  prawie użytkowania wieczystego gruntu do dnia 09.06.2092r  wraz z odrębną własnością budynków i budowli  nieruchomości położonej w miejscowości Wola Suchożebrska w gminie Suchożebry stanowiącej działkę ewidencyjną nr 650/1 o powierzchni 0,3268 ha zabudowaną budynkiem gospodarczym, dla której w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Siedlcach  prowadzona jest księga wieczysta o numerze KW  SI1S/00052671/3:
       suma  oszacowania udziału 1/2  wynosi:.......................133.449,-zł. 
   cena wywołania udziału 1/2:....................................... 100.086,75zł.
       rękojmia:  ........................................................................13.344,90zł 


2.  udziału 1/2 w  prawie użytkowania wieczystego gruntu do dnia 05.12.2089r wraz z odrębną własnością budynków i budowli  nieruchomości położonej w miejscowości Wola Suchożebrska w gminie Suchożebry stanowiącej działkę ewidencyjną nr 651 o powierzchni 0,6786 ha zabudowaną budynkami gospodarczymi , dla której w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Siedlcach  prowadzona jest księga wieczysta o numerze KW  SI1S/00052399/2.
       suma  oszacowania udziału 1/2  wynosi:.......................301.061,-zł. 
   cena wywołania udziału 1/2:....................................... 225.795,75zł.
       rękojmia:  ........................................................................30.106,10zł 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć w kancelarii komornika dzień przed licytacją  potwierdzenie przelewu dokonanej wpłaty rękojmi na konto komornika w 
PKO BP O/Siedlce  nr 65 1020 4476 0000 8202 0016 8393.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją zaś opinia szacunkowa tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. 
Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. 
Komornik zastrzega sobie prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.                          
                                                                                                            Komornik Sądowy                     
                                                                                                przy Sądzie Rejonowym w Siedlcach 
                                                                                                                 Albert Rosa 

                                                                                                          
Kategoriamagazyny i hale

Powrót