Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy

Tomasz Chynek

Kancelaria Komornicza, Jana Matejki 26, Oleśnica, 56-400 Oleśnica

tel. 71 721-84-40 / fax. 71 721-84-41

www.olesnicakomornik.pl


Sygnatura: KM 114/22

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy Tomasz Chynek Kancelaria Komornicza nr I w Oleśnicy na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-12-2023 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Oleśnicy z siedzibą przy 3 Maja 48/49, 56-400 , sala sala 18, odbędzie się pierwsza licytacja:


- nieruchomości należącej do dłużnika: Fedyk Marcin, położonej przy , 55-095 Łozina, dla której Sąd Rejonowy w Oleśnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1E/00111523/7.

Opis nieruchomości:

LICYTACJA O GODZ. 13.00 Nieruchomość gruntowa niezabudowana o powierzchni pow. 0,4347 ha , działka nr 195/6, posiada regularny kształt, zbliżony do trapezu, o bokach dł. około 104m,112 m,40 m,41 m. Położona w drugiej linii zabudowy od drogi głównej ul. Nowego Osiedla, która stanowi drogę publiczną o nawierzchni asfaltowej. Nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Do działki dojazd jest możliwy przez działkę nr 195/5 to droga wewnętrzna, której współwłaścicielem jest dłużnik. Ponadto działka 195/6 została odłączona z księgi wieczystej prowadzonej dla działki195/5, która powinna stanowić drogę wewnętrzną do nieruchomości wycenianej. Działka zlokalizowana w peryferyjnej części wsi. W sąsiedztwie zabudowa zagrodowa, domy mieszkalne w trakcie realizacji oraz grunty rolne. Działka nieogrodzona i niezagospodarowana. Obszar płaski, porośnięty dziko rosnącą roślinnością. Teren działki w przewadze przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, część działki o powierzchni około 200m2 przeznaczona pod ciąg pieszo jezdny. Uzbrojenie: sieć energetyczna wzdłuż granicy działki na odcinku o długości jednego z boków (około 104m) i sieć wodociągowa WO110 w odległości około 40m ( koniec sieci wodociągowej). W/g wypisu z rejestru gruntów oznaczenie : RIVa - 0,1446 ha - grunty orne, RIVb - 0,0796 ha - grunty orne, PsIV - 0,2105 ha – pastwiska trwałe. Przeznaczenie w MPZP - MN/1 – przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej, przeznaczenie dopuszczalne: usługi do 30% powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego, budynki gospodarcze, garaże, wiaty, KPj teren ciągu pieszo-jednego :szerokość drogi w liniach rozgraniczających 5m. Nieprzekraczalna linia zabudowy od ciągu pieszo jezdnego wynosi 6m . Infrastruktura tech. - linia sieci energetycznej średniego napięcia wraz z pasem technologicznym, w obrębie którego obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu. CELEM ZAPEWNIENIA DOSTĘPU ( DOJAZDU) DO NIERUCHOMOŚCI OBJĘTEJ KW WR1E/00111523/7 NALEŻY PRZYSTĄPIĆ DO LICYTACJI UDZIAŁU 1/2 w WR1E/00117264/5 - DROGA DOJAZDOWA - LICYTACJA godz. 13.15

Suma oszacowania wynosi 507 685,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 380 763,75 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 50 768,50 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 10:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


- ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika: Fedyk Marcin, położonej przy , 55-095 Łozina, dla której Sąd Rejonowy w Oleśnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1E/00117264/5.

Opis nieruchomości:

LICYTACJA O GODZ. 13.15 Działka posiada kształt bardzo wydłużonego prostokąta charakterystyczny dla dróg dojazdowych o wymiarach około 5m szer. oraz 151m dług. Wąski pas gruntu biegnie wzdłuż działek sąsiednich zabudowanych domami mieszkalnymi, budynkami gospodarczymi oraz działek niezabudowanych dochodząc do działki nr 195/6 również niezabudowanej. Dojazd od strony ulicy Nowego Osiedla. Na terenie działki od strony ulicy rosną drzewa iglaste i owocowe oraz krzewy, pozostała część działki o nawierzchni gruntowej częściowo porośnięta jest trawą. Na części granicy z działkami sąsiadującymi postawione zostało betonowe ogrodzenie. Działka na dzień oględzin nie spełniała kryteriów dojazdu tj. funkcji wewnętrznej drogi dojazdowej ze względu na nasadzenia roślinne, które uniemożliwiają przejazd oraz utrudniają przejście przez przeważającą część działki. Działka stanowi dojazd do nieruchomości gruntowej niezabudowanej należącej do dłużnika oznaczonej jako działka ewidencyjna o nr nr 195/6 objętej KW WR1E/00111523/7, która nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej . Przeznaczenie w MPZP - MN -zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz zabudowa zagrodowa, przeważająca część działki symbolem KL 2 - publiczna komunikacja drogowa – ulica kl. „L” – lokalna (w obszarach zainwestowanych) na powierzchni około 30m2.

Suma oszacowania wynosi 24 209,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 18 156,75 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 2 420,90 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 10:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Rękojmia

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię należy złożyć na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Oleśnicy Centrala 32 9584 0008 2001 0013 1430 0001.

Warunki licytacji

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Tomasz Chynek

www.olesnicakomornik.pl

Kategoriagrunty
Kategoriagrunty

Powrót