Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Piotr Filip Prykowski

Kancelaria Komornicza, Pl. Wolności 12, Łódź,  91-415 Łódź

tel. 577 539 846 / fax. 

Sygnatura: KM 67/22
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Piotr Filip Prykowski na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 12.00 w dniu 23.11.2023 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

spółdzielczego garażu położonego przy Piotrkowska 182, 90-368 Łódź wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Śródmieście" w Łodzi  pod numerem brak (adres spółdzielni: ul. Wigury 15, Łódź, 90-302 Łódź).

Opis nieruchomości:
Budowle i inne urządzenia ze wskazaniem ich przeznaczenia: brak naniesień, w obszarze granic miejsca postojowego znajdują się (przy granicy miejsca ) dwa filary nośne budynku Stwierdzone prawa i obciążenia: brak Umowy ubezpieczenia - nie stwierdzono Osoby w których posiadaniu znajduje się nieruchomość: dłużniczka Edyta Janaszkiewicz Sposób korzystania z nieruchomości przez dłużnika: miejsce postojowe dla pojazdu Zgłoszone prawa do nieruchomości - nie zgłoszono

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 30.11.2023 o godzinie: 12.00 .

Suma oszacowania wynosi 19 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 14 325,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 1 910,00 zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 81 16001462 1806 5495 2000 0001 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 11:00 do godz. 14:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Komornik Sądowy

Piotr Filip Prykowski


Kategoriagaraże, miejsca postojowe
Wielkość udziału1/1
Powierzchnia [m^2]8,58
Rok budowy [rok]1976
Forma własnościspółdzielcze własnościowe prawo do lokalu/domu
Link do E-LicytacjiPrzejdź

Powrót