Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku

Ewa Dubaniewicz


Kancelaria Komornicza, Piękna 1 lok. 203, 15-282 Białystok

tel. 857411287 / fax. 857411287 w.22

Sygnatura: GKm 88/20,GKm 89/20 

  OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Ewa Dubaniewicz podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  29-11-2023 r. o godz. 10:00 pod adresem: 16-060 Zabłudów, Łubniki 64 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 Kodeksu postępowania cywilnego pierwsza licytacja ruchomości:
___________________________________________________________________________________________________________________
Lp. Nazwa ruchomości                                           Ilość           Wartość szacunkowa         Cena wywołania
___________________________________________________________________________________________________________________
1. Linia technologiczna do prefabrykacji wiązarów 
kratowych w systemie MiTek. W skład linii wchodzi:       1 [szt.]               254 060,00 zł                   190 545,00 zł
- prasa hydrauliczna do wiązarów MiTek model C-Press-30T
 rok prod. 2015, producent K.Stroj s.r.o. Czechy(prasa 
składa się z portalu z prasą hydrauliczną do zaprasowywania 
płytek kolczastych przy produkcji wiązarów). W zestawie:portal,płyta 
prasująca,agregat hydrauliczny,podłoga metalowa,stoliki z magnesami
- projektor do wiązarów SL-Laser szt. 2 model SL-ProDirector 6/50mW 
rok. prod. 2015 producent: SL-Laser GmbH - Niemcy
- żuraw ABUS rok prod. 2015 model VS producent 
ABUS KRANSYSTEME GmbH - Niemcy
___________________________________________________________________________________________________________________
Ruchomości można oglądać w dniu licytacji na pół godziny przed rozpoczęciem licytacji. Cena wywołania wynosi trzy czwarte wartości szacunkowej. Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (za chwilę złożenia rękojmi uważa się uznanie rachunku bankowego komornika). Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA  Oddział w Białymstoku 83 12405211 1111 0000 4922 9219. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc w zw. z art. 10136 § 1 kpc). Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługuje wierzytelność o wartości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się – w pierwszym przypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, w drugim przypadku – do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Zgodnie  art. 867 (3)  § 1 kpc postąpienie nie może wynosić mniej niż jeden procent ceny wywołania z zaokrągleniem wzwyż do pełnych złotych. Zgodnie z treścią art. 871 kpc nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, gotówką lub na rachunek komornika - wpłata lub  uznanie rachunku komornika wpłaconą kwotą musi nastąpić w ciągu 30 minut od zakończenia przetargu, pod rygorem jego niezwłocznego wznowienia , przy czym opieszały nabywca nie może uczestniczyć w licytacji. Resztę ceny na którą zalicza się złożona rękojmia uiszcza się dnia następnego w godzinach urzędowania kancelarii komornika  tj. od godz. 8:00 do 15:30 lub  na  rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc w zw. z art. 10136 § 1 kpc).  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.  Komornik w oparciu o przepis art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

Komornik Sądowy


Ewa Dubaniewicz


Kategoriamaszyny przemysłowe

Powrót