Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji


Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy

Stefan Paweł Gintowt

Kancelaria Komornicza, Grójecka 34, Warszawa,  02-308 Warszawa

tel. 6591927 / fax. 6591927

Sygnatura: Km 74/23

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

   
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie Stefan Paweł Gintowt na podstawie przepisu art. 953 w zw. z art.986 (z ind. 1-11)   Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniach: od 28-11-2023 r. od godz. 10:00 (rozpoczęcie przetargu) do dnia  05-12-2023 r. do  godz. 10:00  (zakończenie przetargu) odbędzie się pierwsza elektroniczna licytacja nieruchomości - miejsca parkingowego nr 130 w ramach udziału wynoszącego 1/170 we współwłasności nieruchomości stanowiącej lokal niemieszkalny - halę garażową, dla którego  Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA5M/00455401/7,  położoną: 02-495 Warszawa, ul. Skoroszewska 7/199.
Sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej jest przeprowadzana za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (adres: https://elicytacje.komornik.pl/). Warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym i przystąpienie do e-licytacji na 2 dni przed rozpoczęciem przetargu. 
Zgodnie z art. 986(7) § 3 (1) kpc jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut aż do momentu gdy ustaną postąpienia.
Suma oszacowania wynosi 26 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 19 500,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania,  to jest 2 600,00 zł najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu.  Rękojmia powinna być złożona na rachunek bankowy komornika: PKO BP SA XVI O/Warszawa 98 10201169 0000 8802 0016 9227. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Przepisu art. 964 nie stosuje się. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik Sądowy

Stefan Paweł Gintowt


Kategoriagaraże, miejsca postojowe
Wielkość udziału1/170
Powierzchnia [m^2]0,00
Rok budowy [rok]0
Link do E-LicytacjiPrzejdź

Powrót