Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy 
przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie
Jakub Michta
Kancelaria Komornicza NR IX
20-023 Lublin, ul. Chopina 25/36
tel. (81) 532-60-61, e-mail: lublin7@komornik.pl


Sygnatura: KM 1742/20

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Kancelaria Komornicza Nr IX Jakub Michta na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-12-2023 o godz. 09:30 (lokal mieszkalny) oraz o godzinie 10:00 (lokal niemieszkalny - garaż) w sali nr XIV w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie VIII Wydział Cywilny, 20-607 Lublin, ul. Konrada Wallenroda 4d odbędzie się pierwsza licytacja:


- spółdzielczego lokalu mieszkalnego położonego przy Szwoleżerów 4/20, 20-555 Lublin , dla którego Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1I/00329925/0.
Opis nieruchomości:
Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 20, o powierzchni 73,55m2, składającego się z czterech pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i wc, posiadającego balkon, usytuowanego na parterze w budynku wielorodzinnym o 4 kondygnajach, z przydzieloną piwnicą, położonego: 20-555 Lublin, Szwoleżerów 4, wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Młodzieżowa Spółdzielnia Budowlano - Mieszkaniowa "PROMYK" z siedzibą w Lublinie (Adres spółdzielni: 20-572 Lublin, ul. Turkusowa 4), dla którego Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LU1I/00329925/0 przysługującego ZINE sp. z o.o.

Suma oszacowania wynosi 632 220,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 474 165,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 63 222,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:00 do godz. 21:00 oraz przeglądać odpis protokołu opisu i oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego w kancelarii komornika.


- spółdzielczego garażu położonego przy Szwoleżerów 4, 20-555 Lublin , dla którego Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1I/00329926/7.
Opis nieruchomości:
Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu niemieszkalnego stanowiącego garaż nr 20, o powierzchni 14,00m2, usytuowanego na "-1" kondygnacji w 4-ro kondygnacyjnym budynku wielorodzinnym, położonego 20-555 Lublin, ul. Szwoleżerów 4, wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Młodzieżowa Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa "Promyk" (Adres spółdzielni: 20-572 Lublin, ul. Turkusowa 4), dla którego Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LU1I/00329926/7 przysługującego ZINE sp. z o.o.

Suma oszacowania wynosi 62 730,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 47 047,50 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 6 273,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:00 do godz. 21:00 oraz przeglądać odpis protokołu opisu i oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego w kancelarii komornika.


Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Kancelaria czynna od poniedziału do piątku w godz. od 07:30 do 15:30. 
Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank PEKAO SA 87 12405497 1111 0000 5004 9495.  O skuteczności złożenia rękojmi na rachunek bankowy decyduje chwila wpływu środków na konto komornika.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów. Komornik Sądowy

Jakub Michta


Kategoriagaraże, miejsca postojowe
Kategoriamieszkania

Powrót