Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym   Gdańsk-Południe w Gdańsku

Hanna Gadomska

Kancelaria Komornicza, Kartuska 137/3,  Gdańsk,   80-138 Gdańsk

tel. (58) 32 23 143 / fax. (58) 32 23 143

Sygnatura: Km 2628/19                                                        OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
                                                     nr KW GD1G/00219529/5 W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

      Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku Hanna Gadomska na podstawie art. 986 z ind. 4 § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie egzekucyjnej Km 2628/19 i pozostałych o godzinie 10.00 w dniu 07.12.2023r. na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja nieruchomości w postaci dwóch udziałów należących po jednym do Justyny Sypka oraz Ghaze Abdulloh, obejmujących łącznie jedno miejsce postojowe nr 215 pod adresem: Gdańsk, ul.Szafarnia 5,6,7,8 z tym, że każdy udział jest w wysokości po 1/454 niewydzielonych części w prawie własności hali garażowej nr HG1, dla której III Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GD1G/00219529/5. 
Licytacja obejmuje sprzedaż dwóch udziałów stanowiących całość gospodarczą, w ramach których właścicielowi przysługuje prawo wyłącznego korzystania z miejsca postojowego nr 215 w hali garażowej HG1.
Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 14.12.2023r. o godzinie: 10.00.
Suma oszacowania jednego udziału wynosi 28.634,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4  sumy  oszacowania i  wynosi 21.475,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 863,40 zł. 
Wobec sprzedaży dwóch udziałów łącznie stanowiących calość gospodarczą suma oszacowania łącznie dwóch udziałów wynosi  57.268,00 zł, zaś cena wywołania dwóch udziałów jest równa  3/4  sumy  oszacowania i  wynosi 42.951,00zł. Licytant przystępujący do przetargu dwóch udziałów powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 726,80 zł.  Zgodnie z art. 986 z ind. 5 kpc rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA  68 12405400 1111 0000 4916 7234 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.
       Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
     W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00.
     W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania nieruchomości.
     Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji
i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
       Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Komornik Sądowy

Hanna Gadomska


Kategoriagaraże, miejsca postojowe
Wielkość udziału2/454
Rok budowy [rok]2010
Powierzchnia [m^2]27,37
Link do E-LicytacjiPrzejdź

Powrót