Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy   (dawniej Rew.I)
przy Sądzie Rejonowym w Wołominie
Paweł Bukszewicz
Kancelaria Komornicza nr II  w Wołominie
05-200 Wołomin Warszawska 7
Km 1310/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UDZIAŁU W CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW WA1W/00066154/6

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wołominie Paweł Bukszewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  08-12-2023r. o godz.10:30 w    budynku Sądu Rejonowego w Wołominie mającego siedzibę przy ul. Prądzyńskiego 3a, odbędzie się  pierwsza licytacja  udziału w lokalu niemieszkalnym- miejsca garażowego nr 5. Lokal niemieszkalny nr 001 garaż podziemny  

należącego  do dłużników: Adam Mularzuk oraz Agnieszka Jaczewska (daw.Mularzuk) w udziale 2/100
położonej: 05-091 Ząbki, ul. Powstańców 62/001, 
dla której  Sąd Rejonowy w Wołominie Wydział IV Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW WA1W/00066154/6 [NKW: WA1W/00066154/6]

Suma oszacowania wynosi 26 600,00zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 19 950,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 660,00 zł. Rękojmię należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kasie kancelarii lub na konto komornika: 
PKO BP SA IV O/Warszawa   41 10201042 0000 8102 0009 3013.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00  do godz.16:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Sprzedaż nieruchomości na licytacji publicznej w postępowaniu egzekucyjnym podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC), do którego zapłaty zobowiązany jest nabywca licytacyjny nieruchomości, bądź też w przypadkach prawem przewidzianych komornik wystawi fakturę VAT.
Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów

  
Kategoriagaraże, miejsca postojowe

Powrót