Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji


Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej

Wojciech Bielecki

Kancelaria Komornicza, Ostrowskiego 30, Wrocław, 53-238 Wrocław

tel. 71 750-19-00 / fax.

Sygnatura: GKm 69/23OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wojciech Bielecki Kancelaria Komornicza nr III we Wrocławiu podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-12-2023 o godz. 13:00 w kancelarii komornika odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) druga licytacja ruchomości składających się z:


Lp.Nazwa ruchomościLiczbaSuma oszacowaniaCena wywołaniaWysokość najniższego postąpienia
1Monitor A0C 236LM000141200,00 zł100,00 zł5,00 zł
2Monitor Fujitsu Amilo LL 3190T1100,00 zł50,00 zł2,50 zł
3Komputer HP1400,00 zł200,00 zł10,00 zł
4Drukarka przenośna HP Deskjet 4601150,00 zł75,00 zł3,75 zł
5Komputer1100,00 zł50,00 zł2,50 zł
6Komputer Lenovo1400,00 zł200,00 zł10,00 zł
7Drukarka MFP1500,00 zł250,00 zł12,50 zł
8Drukarka MP1250,00 zł125,00 zł6,25 zł
9Głośnik Modecom220,00 zł10,00 zł0,50 zł
10Głośnik Creative340,00 zł20,00 zł1,00 zł
11Klawiatura Modecom240,00 zł20,00 zł5,00 zł
12Myszka Komputerowa310,00 zł5,00 zł0,25 zł
13Dysk Komputerowy 64 MB WD10EARS Western Digotal1100,00 zł50,00 zł2,50 zł
14USB110,00 zł5,00 zł0,25 zł
15IPHONE A158 6 Z ŁADOWARKĄ1100,00 zł50,00 zł2,50 zł
16Lampka IKEA TYP A0501260,00 zł30,00 zł1,50 zł
17Krzesło Metalowe z obiciem2100,00 zł50,00 zł2,50 zł
18Biurko Metalowo-Szklane4200,00 zł100,00 zł5,00 zł
19SZAFKI KUCHENNE NIEBIESKIE1600,00 zł300,00 zł15,00 zł
20Regał Wysoki Metalowo-Szklany 2x5 z wieszakami1300,00 zł150,00 zł7,50 zł
21Regał Niski na dokumenty metalowo-szklany 2x61300,00 zł150,00 zł7,50 zł
22Regał niski na dokumenty metalowo-szklany 2x61300,00 zł150,00 zł7,50 zł
23Regał na dokumenty metalowo-sszklany 4x41350,00 zł175,00 zł8,75 zł
24Regał niski metalowo-szklany krótki2250,00 zł125,00 zł6,25 zł
25Regał niski metalowo-szklany długi2250,00 zł125,00 zł6,25 zł

cena za sztukę
Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej.


Zgodnie z art. 8671. § 1 kpc przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


Warunkiem udziału w licytacji jest złożenie rękojmi.


Rękojmię należy złożyć gotówką w kancelarii komornika lub na konto komornika: BNP PARIBAS BANK POLSKA SA 17 16001462 1823 8556 2000 0003.


Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.


Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie (art. 8671 § 2 kpc ). Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 § 3 kpc).

Zgodnie z art. 8672 § 4 kpc pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu.

Na podstawie art. 8673 kpc postąpienie nie może wynosić mniej niż pięć procent ceny wywołania, a jeżeli wartość szacunkowa ruchomości przekracza sto tysięcy złotych mniej niż jeden procent ceny wywołania, z zaokrągleniem wzwyż do pełnych złotych.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.


Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części, traci prawa wynikające z przybicia. Jeżeli nabywca nie uiści w terminie sumy przypadającej do zapłaty natychmiast przy udzieleniu przybicia, komornik wznowi niezwłocznie przetarg tych samych ruchomości, rozpoczynając od ceny wywołania, przy czym opieszały nabywca nie może nadal uczestniczyć w licytacji. W razie niezapłacenia w terminie reszty ceny płatnej dnia następnego po licytacji, będzie wyznaczona ponowna licytacja na warunkach pierwszej. Z sumy ściągniętej od nabywcy pokrywa się koszty związane z licytacją. Nadwyżkę należy wpłacić do kasy sądowej na rzecz Skarbu Państwa.

Komornik Sądowy

Wojciech Bielecki

Pouczenie:


Art. 867 1 kpc

§ 1. Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

§ 2. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.

§ 3. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa.

§ 4. Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługuje wierzytelność o wartości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się - w pierwszym przypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, w drugim przypadku - do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania.

Art. 871 kpc

Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy.
Kategoriameble
Kategoriameble
Kategoriameble
Kategoriameble
Kategoriameble
Kategoriameble
Kategoriameble
Kategoriameble
Kategoriameble
Kategoriameble
Kategoriapozostałe ruchomości
Kategoriasprzęt komputerowy
Kategoriasprzęt komputerowy
Kategoriasprzęt komputerowy
Kategoriasprzęt komputerowy
Kategoriasprzęt komputerowy
Kategoriasprzęt komputerowy
Kategoriasprzęt komputerowy
Kategoriasprzęt komputerowy
Kategoriasprzęt komputerowy
Kategoriasprzęt komputerowy
Kategoriasprzęt komputerowy
Kategoriasprzęt komputerowy
Kategoriasprzęt komputerowy
Kategoriasprzęt komputerowy

Powrót