Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  w Legnicy

Czesław Walczak zastępca Ewa Bagińska-Tyzenhauz

Kancelaria Komornicza, Rynek 32,  Legnica,   59-220 Legnica

tel. 732 857 400 / fax. 

Sygnatura: Km 2692/15OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legnicy Czesław Walczak Zastępca Ewa Bagińska-Tyzenhauz na podstawie art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 2692/15 w dniu 05-12-2023 o godz. 11:40 w budynku Sądu Rejonowego w Legnicy z siedzibą przy Kościuszki 1-3, 59-220 Legnica, sala sala 6, odbędzie się pierwsza licytacja:


- nieruchomości, której  właścicielem jest Viktoria Finanse Sp. z o.o.  położonej przy  Wałbrzyska 4/3, 59-220 Legnica, dla której Nieruchomość gruntowa zabudowana zespołem budynków magazynowych  (adres: ul.  Wałbrzyska 4, Legnica, 59-220 Legnica)  prowadzi księgę wieczystą o numerze LE1L/00056411/7.
Opis nieruchomości:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legnicy Czesław Walczak Zastępca Ewa Bagińska-Tyzenhauz, na podstawie przepisu art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 2692/15, w dniu w dniu 05-12-2023 r. o godz. 11:40 w budynku Sądu Rejonowego w Legnicy mającego siedzibę pod adresem ul. Tadeusza Kościuszki 1-3, 59-220 Legnica w sali nr 6, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości zabudowanej położonej w Legnicy przy ul. Wałbrzyskiej. Nieruchomość składa się z dwóch działek: 1) obręb 0005 - Piątnica, AM-1, dz. nr 327/4, opis użytków: Ba, powierzchnia terenu 0,6344 ha, (zabudowana), LE1L/00056411/7 2) obręb 0005 - Piątnica, AM-2, dz. nr 342/1, opis użytków: Ba, powierzchnia terenu 0,0066 ha. Działka nr 327/4 zabudowana jest 3 budynkami. Teren w pozostałej części utwardzony płytami betonowymi. Przez opisywany obszar przebiega budowla - podziemny kanał rzeki Młynówki, odprowadzający miejskie wody opadowe do Czarnej Wody. Wzdłuż granicy zachodniej i południowej działki zabudowa kubaturowa: budynek biurowo-socjalny, magazyn i warsztat. Wzdłuż granicy północnej wały rzeczne. Działka nr 342/1 jest niezabudowana kubaturowo, utwardzona. Zgodnie z zapisami księgi wieczystej właścicielem gruntu jest Skarb Państwa, zaś użytkownikiem wieczystym do dnia 05.12.2089 r. i właścicielem zabudowy jest dłużnik egzekwowany Viktoria Finanse Sp. z o.o. z/s w Legnicy. Dla przedmiotowej nieruchomości Wydział VI Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Legnicy prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LE1L/00056411/7 [NKW: LE1L/00056411/7]. Suma oszacowania wynosi 2 410 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 1 807 500,00 zł. Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania to jest 241 000,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika: ING Bank Śląski SA O. w Legnicy 56 10501748 1000 0022 0595 9295 Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. W dniu 27 listopada 2023r. o godz. 10:00 odbędzie się oglądanie nieruchomości. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu opisu i oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 976 § 1 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Suma oszacowania wynosi 2 410 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 807 500,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 241 000,00 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 13:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Legnicy ul. Kościuszki1-3, 59-220  Legnica. 

Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  

Rękojmię należy złożyć na konto komornika: ING Bank S.A. 56 1050 1748 1000 0022 0595 9295.

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.Komornik Sądowy

Czesław Walczak zastępca Ewa Bagińska-Tyzenhauz


Kategoriamagazyny i hale

Powrót