Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Końskich

Andrzej Szteleblak

Kancelaria Komornicza, Marszałka Piłsudskiego 4, Końskie, 26-200 Końskie

tel. 41 375 30 15 / fax. 41 375 30 15

Sygnatura: KM 1000/18

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Końskich Andrzej Szteleblak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-03-2024 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Końskich z siedzibą przy Iwo Odrowąża 5, 26-200 Końskie, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Majchrzak Paweł, położonej pod adresem Morzywół , 26-225 Gowarczów, dla której SĄD REJONOWY KOŃSKIE IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1K/00050317/6.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa zabudowana składająca się z działki o numerze ewidencyjnym 105/2 o powierzchni 1,1000 ha, która to jest zabudowana budynkiem usługowo - biurowym oraz halą magazynowo - produkcyjną. Budynek usługowo - biurowy jest obiektem murowanym, dwukondygnacyjnym ze stropodachem płaskim, dwuspadowym. Na dzień oględzin budynek jest zdewastowany: brak stolarki drzwiowej, okiennej oraz wewnętrznych instalacji, zdemontowane częściowo sufity podwieszane, grzejniki armatura sanitarna itp. Powierzchnia zabudowy budynku usługowo - biurowego - 435 m2, a powierzchnia użytkowa - 798,43 m2. Hala produkcyjna jest obiektem wysokiego składowania, parterowym, wolnostojącym o konstrukcji szkieletowej, stalowej. Wokół budynków zostały wykonane ciągi komunikacyjne, place składowe oraz parkingi o nawierzchni utwardzonej kostką brukową betonową, a także tereny zieleni urządzonej. Teren nieruchomości ogrodzony jest z trzech stron. Ogrodzenie frontowe na działce drogowej nr 105/1. Kształt działki korzystny - w formie prostokąta. Teren nieruchomości płaski i równy w części zagospodarowanej, w części północno-zachodniej występują nierówności terenu. Dostępność komunikacyjna dobra - dojazd do nieruchomości drogą wojewódzką nr 728 (Końskie - Grójec) - droga o nawierzchni asfaltowej, na działkę urządzony jest zjazd z drogi gminnej utwardzonej tłuczniem. Uzbrojenie terenu: energia elektryczna z z sieci, woda ze studni głębinowej zlokalizowanej na nieruchomości, odprowadzenie ścieków socjalno - bytowych do zbiornika na ścieki socjalno - bytowe. Przeznaczenie działki w Studium - Teren zabudowy usługowej. Dla przedmiotowej nieruchomości została wydana decyzja o warunkach zabudowy GT.6730.D.15.2011 ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie, nadbudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku składowo - usługowego na budynek handlowo - ekspozycyjny, budowie budynku składowego to jest hali z łącznikiem między nią a budynkiem handlowo - ekspozycyjnym, zbiornika na ścieki, sztucznego zbiornika przeciwpożarowego wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami towarzyszącymi.

Suma oszacowania wynosi 3 038 712,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 2 025 808,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 303 871,20 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię należy złożyć na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Kielcach 04 1020 2629 0000 9402 0255 0598. 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 10:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Andrzej Szteleblak


Kategoriamagazyny i hale

Powrót