Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świeciu n/Wisłą

Piotr Pawelczyk

Kancelaria Komornicza, ul. Kopernika 5, Świecie, 86-100 Świecie

tel. 523312665 / fax. 523312665

Sygnatura: GKm 21/23

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu n/Wisłą Piotr Pawelczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01-03-2024 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Świeciu n/Wisłą z siedzibą przy ul. Sądowa 12, 86-100 Świecie, sala 24, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Firma INEL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, położonej przy ul. Kwiatowa ,Dolna Grupa, 86-134 Dragacz, dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BY1S/00017558/1.
Opis nieruchomości:
Działka o numerze ewidencyjnym 425 identyfikator działki 041402_2.0007.425 jednostka ewidencyjna 041402_2 Dragacz obręb ewidencyjny 0007 Grupa o powierzchni 0,1575 ha w całości sklasyfikowaną jako Bi-inne tereny zabudowane. Działka jest w kształcie zbliżonym do prostokąta, dłuższym bokiem przylega do ul. Akacjowej a krótszym do ul. Kwiatowej. Na działce znajduje się budynek warsztatowo–usługowy o numerze ewidencyjnym 445, budynek magazynowy o numerze ewidencyjny 269 i wiata o numerze ewidencyjnym 268. Cała nieruchomość jest ogrodzona, od frontu (ul. Kwiatowa) płotem z blachy trapezowej na słupkach metalowych, na podmurówce wylewanej z betonu z bramą 2-skrzydłową wykonaną z blachy płaskiej. Od ulicy Akacjowej ogrodzona płotem z blachy trapezowej na słupkach metalowych, na podmurówce wylewanej z betonu z dwiema bramami 2-skrzydłowymi wykonanymi z blachy płaskiej. Z pozostałych stron ogrodzona płotem z paneli drucianych na podmurówce. Cała niezabudowana powierzchnia działki jest utwardzona kostką betonową, płytami betonowymi lub betonem. Budynek warsztatowo-usługowy, nr ewidencyjny 445. Jest to budynek murowany, parterowy, częściowo podpiwniczony, zabudowany w kompleksie z budynkiem magazynowym i 2 wiatami. Od strony południowej, do budynku głównego jest przybudowana niewielka wiata, pod którą znajduje się zbiornik na paliwo oraz budy i wybiegi dla psów. Druga wiata jest opisana poniżej. Budynek pełni funkcje: warsztatową, magazynową, biurową i socjalną. W części warsztatowej znajduje się kanał rewizyjny. Budynek został wybudowany etapowo w latach 1980 - 1990. Budynek Jest ogrzewany z własnego kotła na drewno i węgiel. Powierzchnia zabudowy wg kartoteki budynków, wynosi 482,00 m2. Nieruchomość jest wyposażona w instalację elektryczną, wodę z wodociągu gminnego, kanalizację z odprowadzeniem ścieków do własnego szamba, kanalizację deszczową oraz monitoring. Budynek magazynowy, nr ewidencyjny 269. Jest to budynek parterowy, niepodpiwniczony, zabudowany w kompleksie z budynkiem warsztatowo-usługowym. Budynek ma konstrukcję stalową ze ścianami częściowo z blachy trapezowej, częściowo z blachy gładkiej, dach pokryty blachą trapezową, drzwi rozsuwane, również z blachy trapezowej, posadzka betonowa. Powierzchnia zabudowy wg kartoteki budynków wynosi 48,00 m2. Wiata, nr ewidencyjny 268. Jest to wiata o konstrukcji stalowej, o powierzchni zabudowy wg kartoteki budynków wynoszącą 68 m2, pokryta blachodachówką, zabudowana w kompleksie z budynkiem warsztatowo-usługowym, budynkiem magazynowym i niewielką wiatą przy głównym budynku od strony południowej. Plan zagospodarowania: Miejscowość Dolna Grupa nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dragacz uchwalonego Uchwałą nr XL/415/23 Rady Gminy z dna 14.02.2023r. przedmiotowa działka należy od strefy „B” - osadniczo-leśnej, z możliwością rozwoju aktywizującego działalność gospodarczą gminy. Zgodnie z rysunkiem studium, wiodącą funkcję dla tego terenu jest funkcja mieszkaniowo-usługowa. Ponadto na terenie strefy dopuszcza się: 1) lokalizację nowej zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej, usługowej oraz produkcyjnej w oparciu o obowiązujące przepisy, 2) rozwój nowych działalności gospodarczych, w szczególności związanych z obsługą rolnictwa, turystyką, agroturystyką, przetwórstwem rolno-spożywczym. Została wydana decyzja o warunkach zabudowy - decyzja nr 6/04 znak sprawy BGP-733-6/04 dotycząca rozbudowy i nadbudowy istniejącego warsztatu, przebudowa istniejącej linii napowietrznej na kablowej wraz z oświetleniem m. in. na działkę 425.

Suma oszacowania wynosi 744 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 558 000,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 74 400,00 zł.  najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię należy złożyć na konto komornika: PKO BP SA 15 10205011 0000 9902 0181 0092.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Licytacja może byc odwołana bez podania przyczyny.

Komornik Sądowy

Piotr Pawelczyk


Kategoriamagazyny i hale

Powrót