Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Trzebnicy

Michał Modliński

Kancelaria Komornicza nr III w Trzebnicy, ul. Obrońców Pokoju 39/2, 55-100 Trzebnica

tel. 713105517 / fax. 717227982

Sygnatura: GKM 133/21

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Trzebnicy Michał Modliński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-04-2024 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Trzebnicy z siedzibą przy Parkowa 4/-, 55-100 Trzebnica, sala 4, odbędzie się druga licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika: Dołzbłasz Jerzy, położonej przy Wolności 11/3,URAZ, 55-120 Oborniki Śląskie, dla której SĄD REJONOWY W TRZEBNICY IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1W/00010035/7.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość lokalowa – lokal mieszkalny nr 3, położony na I piętrze (tj. 2,0 kondygnacji) pięciolokalowego budynku mieszkalnego w zabudowie wolno stojącej, przy pl. Wolności 11 w miejscowości Uraz (55-120 Oborniki Śląskie). Oszacowaniu podlega udział ¼ niewydzielonej części w nieruchomości. Dla nieruchomości lokalowej urządzona jest księga wieczysta nr WR1W/00010035/7 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Trzebnicy. Zgodnie z zapisami przywołanej księgi, powierzchnia nieruchomości wynosi 67,4 m², na którą składa się powierzchnia dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju oraz pomieszczenia przynależnego – przynależności. Udział w prawie współwłasności do nieruchomości wspólnej jest rozdzielony i wynosi: 10/50 (tj. 20%) – do części wspólnych budynku oraz w wysokości ¼ (tj. 25%) co do terenu. Inwentaryzacja struktury i powierzchni wykonana podczas oględzin nieruchomości zasadniczo potwierdziła przywołane wyżej zapisy księgi wieczystej, choć występują rozbieżności a ponadto wymaga uszczegółowienia. Zgodnie z pomiarami powierzchnia użytkowa przedmiotowego lokalu wynosi 65,5 m² i stwierdzono, że strukturę stanową 3 pokoje, kuchnia, przedpokój, korytarz, łazienka oraz WC. Z kolei pomieszczeniami przynależnymi jest piwnica, która nie została udostępniona w trakcie oględzin nieruchomości. Lokal z pomieszczeniami o wysokości ok. 3 m. Lokal znajduje się w dość dobrym stanie technicznym i standardzie wykończenia, kwalifikuje się do zamieszkania. Lokal położony jest na 2 kondygnacji (tj. I piętrze), trójstronny, o przechodnim układzie pomieszczeń. Wejście do lokalu z klatki schodowej, do przedpokoju, przechodniego do dwóch pokoi oraz do korytarza. Z korytarza jest dostęp do pokoju i kuchni, z której z kolei odbywa się wejście do łazienki oraz do WC. Istniejący stan jest efektem przebudowy lokalu, polegającego na podziale pierwotnych pomieszczeń na mniejsze, wobec czego obecne pomieszczenia charakteryzują się stosunkowo niewielką powierzchnią. Okna z lokalu zapewniają widok w kierunku północnym (front budynku) oraz wschodnim i zachodnim (boki budynku). Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wod-kan., ogrzewany jest z instalacji c.o. zasilanej z pieca na paliwo stałe (pellet), zaś ciepła woda z bojlera elektrycznego; w pokoju dziennym znajduje się kominek. Brak instalacji gazowej i domofonowej. Budynek z przedmiotowym lokalem, został wybudowany w technologii tradycyjnej, murowanej, najprawdopodobniej na początku XX wieku, pierwotnie pełnił funkcję plebanii przy dawnym kościele ewangelickim, jest wpisany do wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków. Znajduje się w granicach działki ewidencyjnej nr 806 o powierzchni 0,1500 ha (tj. 1500 m²), AM-1, obręb: Uraz, gm. Oborniki Śląskie, powiat: trzebnicki, województwo: dolnośląskie, przeznaczonej na cele usługowe i objętej strefą „A” ochrony konserwatorskiej. Dla nieruchomości gruntowej (wspólnej) prowadzona jest księga wieczysta nr WR1W/00009459/5, posiadającej dostęp do drogi publicznej, stanowiącej pl. Wolności w Urazie. W granicach działki znajduje się także budynek niemieszkalny (gospodarczy), które jest wykorzystywany przez mieszkańców budynku na cele gospodarcze. Współwłaścicielem tej nieruchomości jest dłużnik Pan Dołzbłasz Jerzy w 1/4 części. Udział 1/4 części w lokalu mieszkalnym stanowiącym odrębną nieruchomość o nr kw WR1W/00010035/7 oszacowany jest na kwotę: 61.250,00-zł (kwota netto sprzedaż zwolniona z podatku VAT).

Suma oszacowania wynosi 61 250,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 40 833,33 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 6 125,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię należy złożyć na konto komornika: PKO Oddział 1 we Wrocławiu 73 1020 5226 0000 6602 0429 2660.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:


Data oględzin Godziny oględzin
04.04.2024 10:00 - 10:30
oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Michał Modliński


Kategoriamieszkania

Powrót