Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Trzebnicy

Michał Modliński

Kancelaria Komornicza nr III w Trzebnicy, ul. Obrońców Pokoju 39/2, 55-100 Trzebnica

tel. 713105517 / fax. 717227982

Sygnatura: KM 961/22

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Trzebnicy Michał Modliński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-03-2024 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Trzebnicy z siedzibą przy Parkowa 4/-, 55-100 Trzebnica, sala 6, odbędzie się druga licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika: Surówka Krzysztof, położonej przy KONIOWO 60, 55-100 KONIOWO, dla której SĄD REJONOWY W TRZEBNICY IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1W/00029178/7.
Opis nieruchomości:
Udział 3/4 części w nieruchomości gruntowej o nr kw WR1W/00029178/7 oszacowany jest na kwotę: 440.520,00-zł (kwota netto sprzedaż zwolniona z podatku VAT).Nieruchomość gruntowa o powierzchni 2,64 ha stanowiąca działkę rolną zabudowaną i niezabudowaną, będącą własnością w udziale ¾ części dłużnika, znajdująca się w granicach dwóch położonych przy sobie działkach gruntu, tj. 1) działka zabudowana nr 247 o powierzchni 0,97 ha, 2) działka rolna nr 229 o powierzchni 1,67 ha, położonych na AM-1, obręb: Koniowo, gm. Trzebnica, powiat: trzebnicki, województwo: dolnośląskie. Działka nr 247 [użytek Br-PsV (pow. 0,19 ha), Ps (pow. 0,11 ha), R (pow. 0,67 ha)] o powierzchni 0,97 ha, położona jest w Koniowie, posiada dostęp do drogi publicznej, gminnej, o nawierzchni asfaltowej, do której przylega swoim północnym krótszym bokiem. Część północna jest zabudowana, zaś część południowa stanowi teren upraw rolnych. Działka zabudowana jest wolno stojącym, dwukondygnacyjnym (parter i użytkowe poddasze), częściowo podpiwniczonym budynkiem mieszkalnym (oznaczony ewidencyjnie nr „100”), wybudowanym w okresie przedwojennym (najprawdopodobniej na początku XX w.), z tym że w ostatnich dekadach został wyremontowany, przebudowany i rozbudowany. Budynek posiada powierzchnię użytkową ok. 180 m², powierzchnię zabudowy 128 m² (wynikającą z dany z ewidencji gruntów), lecz jest ujawniona na mapie rozbudowa o ganek wejściowy (przy ścianie bocznej) oraz kotłownię (przy ścianie tylnej). Stan techniczno-użytkowy jest dość dobry, przy czym stwierdzono występowanie wad i usterek, ale także nie wykonania wszystkich prac wykończeniowych, co łącznie stanowi, iż średnioważony stopień zużycia technicznego połączonego z niedokończeniem robót, wynosi około 40-50 %. Budynek jest zamieszkały i funkcjonalnie podzielony na dwie niezależne części. Użytkowe poddasze jest użytkowane przez syna dłużnika (współwłaściciela w ¼ części), zaś parter przez teściów, którym jednocześnie przysługuje dożywotnie i nieodpłatna służebność osobista mieszkania, opisana w księdze wieczystej. Dodatkową zabudowę stanowią trzy parterowe, wolnostojące budynki gospodarcze, o powierzchniach zabudowy 161 m² (nr „101” i „213”, użytkowany jako magazyn i garaż), 61 m² (nr „198”, przy ulicy, pustostan) i 11 m² (nr „197” użytkowany jako przydomowa piwniczka), zaś budynek gospodarczy nr „67” o powierzchni zabudowy 14 m², uległ rozbiórce. Budynki zostały wybudowane także w okresie przedwojennym, są w zróżnicowanym stanie techniczno-użytkowym, choć ogólnie można wskazać, iż stan największego z nich jest średni, zaś pozostałych, dwóch mniejszych jest słaby/zły. W każdym z nich stwierdzono występowanie wad i usterek. W obrębie budynków, działka zagospodarowana jest jako przydomowy teren zieleni rekreacyjnej, jako trawnik z nasadzeniami drzew i krzewów, komunikacji wewnętrznej (wiejskie podwórze), w części złożone są materiały budowlane lub stanowią odpady. Poza obszarem zabudowanym (tj. 0,19 ha), pozostała część działki (użytki rolne), stanowi grunty użytkowane rolniczo. Działka rolna nr 229 o powierzchni 1,67 ha, położona jest na południe od działki nr 247, oddzielona jest od niej rowem melioracyjnym, stanowi grunt użytkowany rolniczo, z dojazdem drogą gruntową, o charakterystyce śródpolnej, od strony południowej. Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zaś w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebnica, nieruchomość – w części zabudowanej – przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową, zaś w części niezabudowanej na cele rolne, z tym że część działki nr 229, objęta obszarem zalania wodami powodzi z 1997 r. Nieruchomość jest obciążona dożywotnią i bezpłatną służebnością osobistą na rzecz uprawnionych teściowej dłużnika, ur. 1947 r. i teścia dłużnika, ur.1944 r. – polegająca na prawie korzystania z dwóch pokoi, z używalnością kuchni, łazienki i przedpokoju, oraz korzystania z działki nr 229 do 1 ha, zgodnie z par. 4 umowy darowizny.

Suma oszacowania wynosi 440 520,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 293 680,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 44 052,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię należy złożyć na konto komornika: PKO Oddział 1 we Wrocławiu 73 1020 5226 0000 6602 0429 2660.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:


Data oględzin Godziny oględzin
19.03.2024 10:00 - 10:30
oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Michał Modliński


Kategoriadomy

Powrót