Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  w Mińsku Mazowieckim

Sebastian Tymiński

Kancelaria Komornicza, 11 listopada 15,  Mińsk Mazowiecki,   05-300 Mińsk Mazowiecki

tel. 25 307 03 70, 797 287 800 / fax. 

Sygnatura: KM 1003/23


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ


 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim Sebastian Tymiński podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie KM 1003/23 w dniu: 11.04.2024 o godzinie: 10:00 rozpocznie się w trybie ustalonym w art.  9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: 


- nieruchomości położonej przy  Ogrodnicza 7, 05-070 Sulejówek, dla której Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim V Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul.  Okrzei 14, Mińsk Mazowiecki, 05-300 Mińsk Mazowiecki)  prowadzi księgę wieczystą o numerze SI1M/00066564/6.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa zabudowana położona przy ul. Ogrodniczej 7 w mieście Sulejówek, gmina Sulejówek , powiat miński, województwo mazowieckie. Działka gruntowa oznaczona jest w ewidencji gruntów jako dz. ew. nr 77 o powierzchni 1579 m2 w obrębie 0059 w mieście Sulejówek. Kształt granic działki jest regularny, zbliżony do prostokąta. Grunt działki jest ogrodzony, utwardzony ( trylinka ) oraz zagospodarowany. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Nieruchomość z racji położenia posiada dostęp fizyczny, ale nie prawny do ul. Ogrodowej, która nie jest drogą publiczną. Działka usytuowana jest w zasięgu podstawowych sieci infrastruktury technicznej znajdujących tj. sieci elektroenergetycznej, sieci wodociągowej, sieci gazowej i sieci kanalizacyjnej. Infrastruktura techniczna znajduje się w ul. Ogrodniczej znajdującej się bezpośrednio przy nieruchomości. Według planu zagospodarowania przestrzennego działka położona jest w obszarze oznaczonym jako UMN2- tereny usług z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej Działka zabudowana jest kompleksem połączonych budynków, posiadających od jednej do trzech kondygnacji naziemnych. Kompleks składa się z budynku administracyjno- biurowego o powierzchni użytkowej 561,90 m2, budynku stolarni o powierzchni użytkowej 428,44 m2 oraz budynku garażu o powierzchni użytkowej 70,51 m2. Łączna powierzchnia użytkowa budynków wynosi 1060,85 m2. Budynek wyposażony jest w wewnętrzną instalację; elektroenergetyczną, wodociągową, c.o. oraz kanalizacyjną. Nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy do dnia 8 stycznia 2026 roku. Prawo dzierżawy zostanie utrzymane w mocy z zaliczeniem jego wartości na cenę nabycia nieruchomości, co oznacza, że nabywcy zostanie zwrócona równowartość pozostałego obciążenia według stanu na dzień uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności nieruchomości na jego rzecz. Miesięczna wartość obciążenia z tytułu umowy dzierżawy została określona na kwotę 3 333,33 zł. Zgodnie z art. 1002 kpc z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności nabywca wstępuje w prawa i obowiązki dłużnika wynikające ze stosunku najmu i dzierżawy stosownie do przepisów prawa normujących te stosunki w wypadku zbycia rzeczy wynajętej lub wydzierżawionej. W przypadku gdy umowa najmu lub dzierżawy nieruchomości zawarta była na czas oznaczony dłuższy niż dwa lata, nabywca może wypowiedzieć tę umowę, w ciągu miesiąca od uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności, z zachowaniem rocznego terminu wypowiedzenia, o ile umowa nie przewiduje terminu krótszego, chociażby umowa została zawarta z zachowaniem formy pisemnej i z datą pewną, a rzecz została najemcy lub dzierżawcy wydana.


Suma oszacowania wynosi 1 128 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 846 000,00 zł.  


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 16:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania.


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 112 800,00 zł.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 71 1600 1462 1837 3318 3000 0001 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. 

Ostatnim dniem w jakim rękojmia winna być już na rachunku bankowym komornika jest dzień w 8 kwietnia 2024 roku.Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Uczestnictwo w przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem https://elicytacje.komornik.pl/  oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem. Licytant składa rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, a jeżeli bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, to przedkłada dodatkowo swoje umocowanie. Udział jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Na podstawie art.  9864 §  2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. 

Ostatnim dniem w jakim należy posiadać założone konto w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne,
a także na dokonanie w tym systemie czynności przystąpienia do przetargu jest dzień 8 kwietnia 2024 roku.

Licytacje wyżej wymienionych nieruchomości odbywają się w trybie elektronicznym i  zakończą się w dniu:  18.04.2024 o godzinie: 10:00. Na podstawie art. 9867po § 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 


Zgodnie z art.  976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Komornik Sądowy

Sebastian Tymiński


Kategoriamagazyny i hale
Powierzchnia [m^2]1579,00
Wielkość udziału1/1
Rok budowy [rok]0
Liczba pięter w budynku0
Piętro0
Dodatkoweteren ogrodzony
Mediasiła, woda, kanalizacja
Przeznaczenie gospodarczedziałalność gospodarcza
Forma własnościprawo własności
Link do E-LicytacjiPrzejdź

Powrót