Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  ZE SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA
DO LOKALU UŻYTKOWEGO - GARAŻU

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie Andrzej Mularzuk, na podstawie przepisu art. 953 w zw. z art. 986 (z ind. 1-11) Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 426/12 w dniu 10-04-2024 o godzinie 12:00 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja następujących nieruchomości: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego - garaż nr 7, położonego pod adresem: 00-819 Warszawa, ul. Złota 79, wpisanego do rejestru lokali własnościowych: Spółdzielnia Budowlano - Mieszkaniowa Akademii Medycznej (adres spółdzielni: 00-819 Warszawa, ul. Złota 79), dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA4M/00204989/1 o powierzchni 16,55 m2.


Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 17-04-2024 r. o godzinie 12:00

Suma oszacowania wynosi 30 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 22 875,00 zł.

Na podstawie art.  986^4 § 2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 050,00 zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika:
    PKO BP XVIII O/Warszawa 03 10201185 0000 4102 0019 1551
najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu tj. do dnia 08-04-2024 r. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.

Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal użytkowy w dni powszednie od godz. 9.00 do godz. 15.00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania.

Na podstawie art. 986^7 § 3^1 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


                                                                                                                              Komornik Sądowy
                                                                                                                               Andrzej Mularzuk

Kategoriagaraże, miejsca postojowe
Wielkość udziału1/1
Powierzchnia [m^2]16,55
Rok budowy [rok]1960
Forma własnościspółdzielcze własnościowe prawo do lokalu/domu
Link do E-LicytacjiPrzejdź

Powrót