Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  w Końskich

Kamil Włodarczyk

Kancelaria Komornicza, 16 Stycznia 1D,  Końskie,   26-200 Końskie

tel. 786820255 / fax. 

Sygnatura: KM 265/22


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ


 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Końskich Kamil Włodarczyk podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie KM 265/22 w dniu: 13.06.2024 o godzinie: 10:00 rozpocznie się w trybie ustalonym w art.  9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) druga licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: 


- nieruchomości położonej przy  Konecka 2, 26-220 Stąporków, dla której SĄD REJONOWY KOŃSKIE IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH  (adres: ul.   , KOŃSKIE, 26-200 KOŃSKIE)  prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1K/00032350/7.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Stąporków przy ulicy Koneckiej, arkusz mapy ewidencyjnej nr 4, obręb 0001_obręb 1, jednostka ewidencyjna 260508_4 Stąporków – miasto, gmina Stąporków, powiat konecki województwo świętokrzyskie, składająca się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 752 o powierzchni 0,2032 ha dla której Sąd Rejonowy w Końskich IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw. Nr KI1K/00032350/7. W dziale I Księgi Wieczystej jest wpisany sposób korzystania - działka gruntu. W stanie faktycznym działka jest zabudowana. Obiekty posadowione na działce, tj. wiata konstrukcji stalowej, wiata murowana i wiata z prefabrykantów betonowych nie są ujawnione w ewidencji gruntów kartotece budynków. W dniu 09 maja 2023 roku Burmistrz Stąporkowa wydał zaświadczenie znak BIN.6727.108.2023, w którym informuje: 1) że miejscowy ogólny plan zagospodarowania przestrzennego miasta Stąporków dla nieruchomości oznaczonej nr ewi.: 752 obręb 0001, położonej w miejscowości Stąporków, gmina Stąporków, powiat konecki, województwo świętokrzyskie uchwalony przed 1 stycznia 1995 roku, w myśl art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U z 2022 roku, poz. 503 ze zmianami) zachował moc do dnia 31.12.2003 roku. Od dnia 01.01.2004 roku dla przedmiotowego terenu brak jest planu miejscowego. 2) zgodnie ze Zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Stąporków zatwierdzoną uchwałą Rady Miejskiej w Stąporkowie Nr XVI/159/2011 dnia 29 grudnia 2011 roku, ww działka znajduje się na terenach o kierunkach zagospodarowania przestrzennego określonych zapisem jako: U- tereny usług; 3) Rada Miejska w Stąporkowie – na dzień wydania niniejszego zaświadczenia, dla terenu ww nieruchomości nie podjęła uchwały o wyznaczeniu Obszaru Rewitalizacji i Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o których mowa w art. 8 i w rozdziale 5 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (t.j. Dz.U z 2021 r poz.485). 4). Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta rejestrem zabytków, ani wpisana do gminnej ewidencji zabytków. Do procesu wyceny przyjęto zgodnie z zapisami art. 154 ust 2 i ust 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami „2. W przypadku braku planu miejscowego przeznaczenie nieruchomości ustala się na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 3. W przypadku braku studium lub decyzji, o których mowa w ust. 2, uwzględnia się faktyczny sposób użytkowania nieruchomości”.


Suma oszacowania wynosi 165 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 110 000,00 zł.  


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania.


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 16 500,00 zł.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 83 1600 1462 1839 9017 4000 0001 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Uczestnictwo w przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem https://elicytacje.komornik.pl/  oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem. Licytant składa rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, a jeżeli bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, to przedkłada dodatkowo swoje umocowanie. Udział jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. 

Na podstawie art.  9864 §  2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. 

Licytacje wyżej wymienionych nieruchomości odbywają się w trybie elektronicznym i  zakończą się w dniu:  20.06.2024 o godzinie: 10:00. Na podstawie art. 9867po § 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 


Zgodnie z art.  976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Komornik Sądowy

Kamil Włodarczyk


Kategoriagrunty
Typ działkiinna
Powierzchnia [ha]0,20320
Mediawoda, siła
Przeznaczenie gospodarczedziałka budowlana
Forma własnościprawo własności
Powierzchnia [m^2]2032,00
Link do E-LicytacjiPrzejdź

Powrót