Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  w Stargardzie

Michał Sikorski

Kancelaria Komornicza, Pierwszej Brygady 35,  Stargard ,   73-110 Stargard

tel. 500827503,500827290 / fax. 

Sygnatura: Km 1558/16


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ


 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Michał Sikorski podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 1558/16 w dniu: 23.04.2024 o godzinie: 11:00 rozpocznie się w trybie ustalonym w art.  9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: 


- użytkowania wieczystego położonego przy  Stara Dąbrowa 33 A, 73-112 Stara Dąbrowa, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul.  ul. Wojska Polskiego 17-19, Stargard, 73-110 Stargard)   prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1T/00073808/9.

Opis nieruchomości:
DO CENY NABYCIA ZOSTANIE DOLICZONY PODATEK VAT W STAWCE 23 %. Istnieje niezgodność w ilości budynków pomiędzy zapisem w księdze wieczystej, a stanem rzeczywistym. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem o charakterze komercyjnym (budynek rozbieralni drobiu), budynkiem portierni oraz wiatami. Na nieruchomości znajduje się również stacja transformatorowa, której posadowienie nie wpływa na wartość nieruchomości. Nieruchomość oddana w użytkowanie wieczyste na rzecz dłużnej spółki Pomerania Meat sp. z o.o. do dnia 01-12-2093 r. Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym w studium zagospodarowania przestrzennego jako istniejąca baza SKR do dalszego użytkowania. Strefa ochrony sanitarnej – 100 m, oznaczona symbolem 1RPU. (Uchwała Gminy Stara Dąbrowa Nr VIII/49/2003 z dnia 26.06.2003r.) W dziale III KW wpisane prawo osobiste - prawo najmu na rzecz Pama sp. z o.o. - na czas określony do dnia 31 grudnia 2048 roku - działki gruntu nr 304/1wraz z wszystkimi budynkami gospodarczymi posadowionymi na tym gruncie, położonymi w Starej Dąbrowie 33A. Wartość rynkowa prawa uwzględnia umowę najmu.


Suma oszacowania wynosi 852 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 639 600,00 zł.  


Nieruchomość można oglądać w następujących terminach:

Data oględzin Godziny oględzin
16.04.2024 10:00 - 10:30

W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania nieruchomości.Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 85 280,00 zł.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 12 1090 2806 0000 0001 1123 5980 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Uczestnictwo w przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem https://elicytacje.komornik.pl/  oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem. Licytant składa rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, a jeżeli bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, to przedkłada dodatkowo swoje umocowanie. Udział jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. 

Na podstawie art.  9864 §  2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. 

Licytacje wyżej wymienionych nieruchomości odbywają się w trybie elektronicznym i  zakończą się w dniu:  30.04.2024 o godzinie: 11:00. Na podstawie art. 9867po § 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 


Zgodnie z art.  976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Komornik Sądowy

Michał Sikorski


Kategoriainne
Wielkość udziału1/1
Powierzchnia [m^2]10306,00
Rodzaj nieruchomościlokal użytkowy
Funkcja nieruchomościprodukcyjna
Powierzchnia [ha]1,03000
Dodatkoweteren ogrodzony
Przeznaczenie gospodarczedziałalność gospodarcza
Forma własnościużytkowanie wieczyste
Link do E-LicytacjiPrzejdź

Powrót