Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Wojciech Opielewicz, Kancelaria Komornicza nr XVI we Wrocławiu na podstawie art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-04-2024r. o godz. 10:00 w sali nr 18J w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu VI Wydział Cywilny (50-525 Wrocław, ul. Joanitów 14) odbędzie się I licytacja udziału 491/10000 (miejsce postojowe nr 6) w nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Wałbrzyskiej 10, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr WR1K/00235094/1, stanowiącą własność dłużnika: Piotr Maliga.   


Przedmiotem licytacji jest udział 491/10000 (miejsce postojowe nr 6) w lokalu niemieszkalnym (garaż wielostanowiskowy) położonym we Wrocławiu przy ul. Wałbrzyskiej 10. Zgodnie z elektronicznym odpisem księgi wieczystej w dziale I pole powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych to 558,4100 mkw. Miejsce postojowe nr 6 ma powierzchnię użytkową 15,37 mkw (stan według pomiarów wykonanych w dniu 28.03.2023r.) usytuowany na kondygnacji -1. Dział I - Sp - udział związany z własnością lokalu 2331/10000, numer księgi wieczystej z której wyodrębniono lokal - WR1K/00156344/1. 
Nieruchomość zlokalizowana jest we wschodniej części obrębu Klecina we Wrocławiu pomiędzy ulicami Wałbrzyską i Kościelną. Budynek, w którym usytuowany jest przedmiotowy lokal znajduje sie na zagospodarowanym, zamkniętym osiedlu domów wielorodzinnych niskich. Wejście do budynku od strony wschodniej. Budynek jednoklatkowy, w którym usytuowany jest przedmiotowy lokal niemieszkalny ma cztery kondygnacje, jest całkowicie podpiwniczony, z dachem w części płaskim krytym papą, w części ze skosami krytymi dachówką. Obiekt w zabudowie wolnostojącej. Budynek wykonany został w technologii tradycyjnej.  Nieruchomość wyposażona jest w sieci infrastruktury technicznej: gazową, wodno- kanalizacyjną, elektryczną. Stan techniczny budynku należy uznać za dobry. 
Aktualnie teren, na którym posadowiony jest budynek jest objęty obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (Uchwała nr XXXVIII/1227/09 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 24.09.2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie północnych części zespołów urbanistycznych Klecina i Klin Kleciński we Wrocławiu). Teren ten został oznaczony symbolem 24MW-U. 


Udział 491/10000 w nieruchomości został oszacowany na kwotę w wysokości 22 000,00 zł. Zgodnie z art. 965 Kodeksu postępowania cywilnego cena wywołania na pierwszej licytacji wynosi 3/4 sumy oszacowania, tj. 16 500,00 zł. 
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 2 200,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rekojmię należy uiścić na rachunek bankowy komornika: 
PEKAO S.A. 45 1240 6670 1111 0000 5649 7768 lub gotówką w kancelarii komornika, w godzinach jego urzędowania.


Organ egzekucyjny poucza, że rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom zwraca się ją niezwłocznie. 
Nie składa rękojmi osoba, której przysługuje ujawnione w opisie i oszacowaniu prawo, jeżeli jego wartość nie jest niższa od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości znajduje ono pokrycie w cenie wywołania wraz z prawami stwierdzonymi w opisie i oszacowaniu, korzystającymi z pierwszeństwa przed jej prawem. Jeżeli wartość prawa jest niższa od wysokości rękojmi albo też prawo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się w pierwszym wypadku do róznicy między pełną rękojmią a wartością prawa, w drugim zaś wypadku do części wartości prawa niepokrytej w cenie wywołania. 
Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacyjnych co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Uiszczoną częśc ceny zwraca się. Następstwa te sąd stwierdza postanowieniem, na które przysługuje zażalenie. Od nabywcy nie składającego rękojmi, który nie wykonał warunków licytacyjnych, ściąga się rękojmię w trybie egzekucji należności sądowych. Z rękojmi utraconej przez nabywcę lub od niego ściągniętej pokrywa się koszty egzekucji związane ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona, jest przelewana na dochód Skarbu Państwa. 


Zgodnie z art.  976 § 1 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. 


W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00. W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu można przeglądać protokół opisu i oszacowania (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: VI Co 627/23).


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Wojciech Opielewicz, Kancelaria Komornicza nr XVI we Wrocławiu informuje, że prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożną dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 
Po uprawomocnieniu się postanowienia o przybyciu komornik wzywa licytanta, który uzyskał przybicię (nabywce), aby w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania wezwania złożył na rachunek depozytyowy Ministra Finanswó cenę nabycia z potrąceniem rękojmi złożonej w gotówce. Na wniosek nabywcy komornik może oznaczyć dłuższy termin uiszczenia ceny nabycia, nieprzekraczający jednak miesiąca. 

Kategoriagaraże, miejsca postojowe
Wielkość udziału491/100000
Powierzchnia [m^2]15,37

Powrót