Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  w Grójcu

Robert Sienkiewicz

Kancelaria Komornicza, Niepodległości 52,  Grójec,   05-600 Grójec

tel. 48 664 69 96 / fax. 48 664 69 96

Sygnatura: Km 813/21


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ


 

Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Grójcu podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 813/21 w dniu: 06.06.2024 o godzinie: 12:00 rozpocznie się w trybie ustalonym w art.  9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: 


- nieruchomości położonej przy   .,Annopol,  05-620 Błędów, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul.  ul. Sportowa 14, Grójec, 05-600 Grójec)   prowadzi księgę wieczystą o numerze RA1G/00005622/5.

Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji będzie nieruchomość rolna położona w msc. Annopol 29, (obręb 0001), gmina Błędów, powiat grójecki, województwo mazowieckie, składającej się z działki gruntu numer ewidencyjny 32, o powierzchni 7,4300 ha, (74.300,00 m2), zabudowanej w części siedliskowej murowanym budynkiem mieszkalnym, oraz budynkami gospodarczymi. Działka zabudowana jest: - murowanym budynkiem mieszkalnym o jednej kondygnacji nadziemnej o powierzchni zabudowy 130,00 m2 i o oszacowanej powierzchni użytkowej 106,60 m2. Budynek wybudowany ok. 1965r., murowany z czerwonej cegły a w części z pustaka i jedynie częściowo otynkowany, kryty eternitem płaskim. Budynek jest zamieszkały, - murowanym budynkiem inwentarskim dla rolnictwa o jednej kondygnacji nadziemnej o powierzchni zabudowy 182,00 m2 i o oszacowanej powierzchni użytkowej 154,70 m2. Budynek wybudowany ok. 1970r., murowany z cegły, pustaka i kamienia kryty eternitem. Do ściany szczytowej dostawiony jest parterowy murowany budynek gospodarczy kryty blachą trapezową o powierzchni zabudowy 22,00 m2 i o oszacowanej powierzchni użytkowej 19,80 m2. Na działce wybudowana jest również szopa drewniana o pow. 44,00 m2. Działka w kształcie prostokąta o szerokości około 120 metrów i długości około 620 metrów. Teren działki płaski. Na działce w pozostałej części znajduje się sad wieloowocowy, ( jabłonie, wiśnie, czereśnie w różnym wieku i różne odmiany), w części działka bez nasadzeń. Plan zagospodarowania przestał obowiązywać. Zgodnie z opracowanym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka o nr ewidencyjnym 32 znajduje się w części zabudowanej na obszarze „zabudowa mieszkaniowa” pozostała część na obszarze „uprawy polowe”. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Grójcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą RA1G/00005622/5. W księdze wieczystej wpisane jest ustanowione prawo dożywotnie i nieodpłatne: a) służebność osobistą mieszkania w domu mieszkalnym w dwóch izbach od strony zachodniej z używalnością strychu, przedpokoju, z zapewnieniem opału i światła, b) użytkowanie 60 arów gruntu przy budynkach z obórką, c) użytkowanie 1/4 części obory, prawem przejścia i przejazdu z zapewnieniem opału i światła oraz opieki w chorobie i starości”. Jeden z "dożywotników" nie żyje. Suma oszacowania wynosi 925.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 693.750,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 92.500,00zł. Najniższe postąpienie w licytacji wynosi 6.938,00zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy kancelarii komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A. 35 16001462 1853 6337 6000 0007 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu tj. do 3 czerwca 2024 roku do godz. 23:59. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika ( wpływ na rachunek kancelarii). Warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu w tym: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw. Operat szacunkowy znajduje się w kancelarii komornika. Komornik informuje o obowiązku zawartym w Ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015r. poz. 626). Stosownie do art. 4 ciężar obowiązku podatkowego z zastrzeżeniem art. 5 ustawy przy umowie sprzedaży - ciąży na kupującym. Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny. W celu przystąpienia do licytacji należy założyć konto w serwisie Krajowej Rady Komorniczej e-licytacje i przystąpić do licytacji.


Suma oszacowania wynosi 925 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 693 750,00 zł.  


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania.


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 92 500,00 zł.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 35 16001462 1853 6337 6000 0007 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Uczestnictwo w przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem https://elicytacje.komornik.pl/  oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem. Licytant składa rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, a jeżeli bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, to przedkłada dodatkowo swoje umocowanie. Udział jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. 

Na podstawie art.  9864 §  2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. 

Licytacje wyżej wymienionych nieruchomości odbywają się w trybie elektronicznym i  zakończą się w dniu:  13.06.2024 o godzinie: 12:00. Na podstawie art. 9867po § 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 


Zgodnie z art.  976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Komornik Sądowy

Robert Sienkiewicz


Kategoriainne
Wielkość udziału1/1
Powierzchnia [m^2]74300,00
Rodzaj nieruchomościgrunt, dom wolnostojące
Powierzchnia [ha]7,43000
Przeznaczenie gospodarczenieruchomość rolna
Forma własnościprawo własności
Funkcja nieruchomościmieszkalna, produkcyjna

Powrót