Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  we Wrześni

Barbara Onyszkiewicz

Kancelaria Komornicza, Staszica 7,  Września,   62-300 Września

tel. 614366066 / fax. 614366069

Sygnatura: Km 586/16OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sadzie Rejonowym we Wrześni Barbara Onyszkiewicz na podstawie art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 586/16 w dniu 11-07-2024 o godz. 13:40 w budynku Sądu Rejonowego we Wrześni z siedzibą przy Jana Pawła II 10/1, 62-300 Września, sala 4, odbędzie się druga licytacja:


- nieruchomości, której  właścicielem jest FULAR Sp.z.o.o.  położonej przy  Wrzesińska 3, 62-025 Kostrzyn Wlkp, dla której Sąd Rejonowy we Wrześni IV Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul.  ul. Jana Pawła II 10, WRZEŚNIA, 62-300 WRZEŚNIA)   prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1F/00025066/5.
Opis nieruchomości:
druga licytacja nieruchomości gruntowej stanowiącej działki o oznaczeniach ewidencyjnych: obręb – Kostrzyn, ark. – 10, dz. – 704/10, 704/11, 704/12, o pow. łącznej 3.632 m2. Działki stanowią funkcjonalną całość. Działka nr 704/10 zabudowana jest murowanym budynkiem biurowo-usługowo-magazynowym posiadającym dwie kondygnacje nadziemne, o powierzchni użytkowej: 1.038 m2 oraz budynkiem gospodarczym. Uzbrojenie – prąd, kanalizacja. Woda doprowadzona z sąsiedniej działki nr 2324/8. Ogrzewanie centralne z pieca węglowego. należącej do dłużnika:FULAR Sp.z.o.o. położonej: 62-025 Kostrzyn Wlkp, Wrzesińska 3, dla której Sąd Rejonowy we Wrześni IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: PO1F/00025066/5] Suma oszacowania wynosi 2 485 830,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 657 220,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 248 583,00zł. Rękojmia może być złożona w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika, w ten sposób, że rękojmia w dniu poprzedzającym przetarg musi zostać zaksięgowana na poniższym rachunku bankowym: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Kaliszu 77 10202212 0000 5102 0286 6887 Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów

Suma oszacowania wynosi 2 485 830,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 657 220,00 . Sprzedaż towaru podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23%. Wyżej zaprezentowana kwota stanowi kwotę brutto.   Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 248 583,00 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego we Wrześni ul. Jana Pawła II10/1, 62-300  Września. 

Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  

Rękojmię należy złożyć na konto komornika: PKO BP SA 77 1020 2212 0000 5102 0286 6887.

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Zgodnie z art. 18 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania cywilnego są płatnikami podatku od dostawy, dokonywanej w trybie egzekucji, towarów będących własnością dłużnika lub posiadanych przez niego z naruszeniem obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 106 c pkt 2 o podatku od towarów i usług faktury dokumentujące dostawę towarów, o której mowa w art. 18 cytowanej ustawy, z tytułu której na dłużniku ciąży obowiązek podatkowy, wystawiają w imieniu i na rzecz dłużnika komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania cywilnego.


Komornik Sądowy

Barbara Onyszkiewicz


Kategorialokale użytkowe

Powrót