Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy

Tomasz Chynek

Kancelaria Komornicza, Jana Matejki 26, Oleśnica, 56-400 Oleśnica

tel. 71 721-84-40 / fax. 71 721-84-41

www.olesnicakomornik.pl


Sygnatura: Km 541/23

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy Tomasz Chynek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-07-2024 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Oleśnicy z siedzibą przy 3 Maja 48/49, 56-400 , sala 18, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: Zwierzchowska Wioletta, Zwierzchowski Artur, położonej przy ,Oleśniczka, 55-095 Długołęka, dla której Sąd Rejonowy w Oleśnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1E/00113285/0.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa zabudowana rozpoczętą budową domu mieszkalnego oraz budynkiem garażowym położona we Działka posiada regularny kształt zbliżony do prostokąta, konfiguracja terenu płaska, powierzchnia działki pokryta trawą. Wymiary działki odczytane ze skali mapy wynoszą około 26m x 48m x 21m x 47m. Działka posiada dojazd drogą oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 370 (droga żwirowa). Pomiędzy działką a drogą dojazdową znajduje się działka nr 165/3 oznaczona symbolem Tp - grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych. Działka posiada również bezpośredni dostęp do drogi wewnętrznej oznaczonej jako działka nr 165/8. Działka uzbrojona w sieci infrastruktury technicznej : sieć energetyczną, sieć wodociągową, w bliskim otoczeniu zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca oraz tereny niezabudowane. Na terenie działki znajduje się rozpoczęta budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego oraz budynku garażowego wolnostojącego. Stan zaawansowania budowy budynku mieszkalnego: wykonane zostały fundamenty wraz z izolacją i przyłączem kanalizacyjnym i wodociągowym, mury zewnętrzne z POROTERMU z jedną ścianą wewnątrz budynku. Wszystkie nadproża okienne i drzwiowe żelbetowe, okienne i drzwiowe żelbetowe, prefabrykowane. Wieniec zbrojony podłużnie, żelbetowy. Wykonane zostały również fundamenty pod budynek garażowy. Na terenie działki w trakcie oględzin opisu i oszacowania znajdujował się również kontener stalowy osadzony na kostkach betonowych, który nie jest elementem trwale związanym z gruntem, pełnił rolę gołębnika, nie podlegał wycenie i nie podlega sprzedaży licytacyjnej. Przy granicy z działką sąsiednią znajduje się skrzynka elektryczna, w północnej części działki znajduje sią szambo. Działka nie jest ogrodzona, jednym bokiem graniczy z działką nr 165/5, która jest ogrodzona siatką leśną w ramach stalowych (ogrodzenie tymczasowe). Przeznaczenie w MPZP: działka gruntu nr 165/4 objęta jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony Uchwałą nrXXII/434/2004 Rady Gminy Długołęka z dnia 29 czerwca 2004 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Oleśniczka. Działka nr 165/4 położona jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem: MN - Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy zagrodowej, KD - Teren ulic klasy "D" - dojazdowe Wykaz szczegółowych ustaleń dla terenu oznaczonego symbolem MN dostępny w kancelarii komornika.

---

nieruchomość oznaczona jako: działka nr 165/4 po pow. 0,1110ha, sposób korzystania- zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy położonej w miejscowości Oleśniczka gmina Długołęka posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oleśnicy nr WR1E/00113285/0.

---

Cena

Suma oszacowania wynosi 383 370,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 287 527,50 .

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 38 337,00 zł.

Rękojmia

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię należy złożyć na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Oleśnicy Centrala 32 9584 0008 2001 0013 1430 0001.

Warunki licytacji

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:


Data oględzin Godziny oględzin
10.07.2024 10:00 - 10:00
oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Faktury

Komornik Sądowy

Tomasz Chynek

www.olesnicakomornik.pl

Kategoriadomy

Powrót