Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym   Lublin-Wschód w Lublinie

Jacek Kania

Kancelaria Komornicza, Słowackiego 3,  Świdnik,   21-040 Świdnik

tel. 81-728-41-61 / fax. 81-728-41-61

Sygnatura: Km 903/18


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ


 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie Jacek Kania Kancelaria Komornicza Nr V w Świdniku podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 903/18 w dniu: 22.05.2024 o godzinie: 09:00 rozpocznie się w trybie ustalonym w art.  9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: 


- nieruchomości położonej przy  Zadębie 65 A, 20-231 Lublin, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku V Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul.  Wyszyńskiego 18, Świdnik, 21-040 Świdnik)  prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1I/00236346/8.

Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest zabudowanq działki gruntu nr 52/3 o powierzchni 0,3409 ha położona w Lublinie przy ul. Zadębie 65A, obręb ewidencyjny Zadębie III, gm. Lublin, pow. lubelski, woj. lubelskie, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr LU1I/00236346/8, stanowiącej własność dłużnika Magi Group Sp. z o.o. z/s w Lublinie. Nieruchomość składa się z działki ewidencyjnej nr 52/3 o powierzchni 0,3409 ha, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego określonej symbolem AG- tereny aktywności gospodarczej obejmującej obszary zgrupowań przemysłowo -składowych oraz KDD-G - tereny dróg publicznych. Przez działkę projektowana jest droga publiczna. Działka w narożniku północno-zachodnim zabudowana niewykończonym budynkiem o charakterze produkcyjno-usługowo-magazynowym w bardzo złym stanie technicznym, pozostała część nieruchomości wysoce niezagospodarowana. Działka ma kształt regularny, zbliżony do trapeza o wymiarach 30m x 20m x 140m x 130m. Nad działką przebiega napowietrzna linia energetyczna. Teren działki z licznymi skarpami i przewyższeniami, bez widocznego jednostronnego spadku. Teren częściowo wysypany gruzem. Działka ogrodzona ogrodzeniem betonowym z elementów prefabrykowanych, częściowo zniszczonych. Furtka i brama rozwierana. Wjazd odbywa się bezpośrednio od drogi publicznej. Działka zaniedbana, porośnięta samosiejkami, zadrzewieniem. Na terenie nieruchomości znajduję się jednokondygnacyjny, wolnostojący niedokończony murowany budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy 490 mkw. Ściany zewnętrzne nieotynkowane, murowane z bloczków betonowych, częściowo z cegły. Brak zadaszenia, brak przykrycia. Stolarki drzwiowej brak, stolarka okienna znikomo obsadzona kratami, brak posadzek, brak wylewki.


Suma oszacowania wynosi 498 150,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 373 612,50 zł.  Sprzedaż towaru podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23%. Wyżej zaprezentowana kwota stanowi kwotę brutto.    


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30. W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania.


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 49 815,00 zł.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 33 1020 3147 0000 8102 0096 1359 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Uczestnictwo w przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem https://elicytacje.komornik.pl/  oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem. Licytant składa rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, a jeżeli bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, to przedkłada dodatkowo swoje umocowanie. Udział jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. 

Na podstawie art.  9864 §  2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. 

Licytacje wyżej wymienionych nieruchomości odbywają się w trybie elektronicznym i  zakończą się w dniu:  29.05.2024 o godzinie: 09:00. Na podstawie art. 9867po § 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 


Zgodnie z art.  976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


Zgodnie z art. 18 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania cywilnego są płatnikami podatku od dostawy, dokonywanej w trybie egzekucji, towarów będących własnością dłużnika lub posiadanych przez niego z naruszeniem obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 106 c pkt 2 o podatku od towarów i usług faktury dokumentujące dostawę towarów, o której mowa w art. 18 cytowanej ustawy, z tytułu której na dłużniku ciąży obowiązek podatkowy, wystawiają w imieniu i na rzecz dłużnika komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania cywilnego.


Komornik Sądowy

Jacek Kania


Kategoriagrunty
Powierzchnia [m^2]3409,00
Typ działkibudowlana
Powierzchnia [ha]0,03409
Przeznaczenie gospodarczedziałka budowlana
Forma własnościprawo własności
Wielkość udziału1/1
Link do E-LicytacjiPrzejdź

Powrót