Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW WR1T/00028682/4


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie Iwona Maria Kubiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 12-06-2024r. o godz.10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Strzelinie mającego siedzibę przy Bolka I Świdnickiego 7 w sali nr 5, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości - lokalu użytkowego o pow. 614,20m2 z którego własnością związany jest udział w wys. 3759/10000 w częściach wspólnych budynku i prawie własności działek nr 91/6, 91/7, 91/8 AM-11( 0,6343ha), należącej do dłużnika: Malwina Catering Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością położonej: 57-100 Strzelin, Wrocławska 37/37B,dla której Sąd Rejonowy w Strzelinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1T/00028682/4.Szczegółowy opis

Nieruchomość wyposażona jest w sieci uzbrojenia technicznego: energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną i gazową. Bezpośrednie otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowo – usługowa, typowa dla śródmiejskiej strefy miasta. Lokal niemieszkalny znajduje się na parterze (I kondygnacji) i piwnicy opisanego powyżej budynku i składa się z zasadniczej części o pow. 346,87 m2 obejmującej: salę restauracyjną, salę parkietową, salę małą, wiatrołap, pomieszczenie socjalne, wc (6 szt.), szatnie (2 szt.), biuro, magazyny (4 szt.), korytarze (2 szt.), kuchnię, chłodnię, zmywak, przedsionek, obierak, pomieszczenia gospodarcze (2 szt.). Do lokalu przynależą pomieszczenia o łącznej pow. 267,33 m2: pomieszczenie piwniczne (2 szt.), kotłownia, korytarz (2 szt.), pomieszczenie windy, pomieszczenie warsztatu, wc zlokalizowane na kondygnacji podziemnej budynku. W lokalu prowadzona była działalność gospodarcza - restauracja. Od 2019 r. restauracja nie funkcjonuje, lokal pozostaje nieużytkowany. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową, odgromową, wentylację mechaniczną i grawitacyjną, klimatyzację, c.o. z kotłowni znajdującej się w piwnic .


Istnieje rozbieżność pomiędzy informacjami ujawnionymi w księdze wieczystej, a stanem faktycznym. Zmianie uległ układ funkcjonalny lokalu. Część nieruchomości wspólnej została zaadoptowana na cele własne właścicieli lokalu. W dobudówce przy wejściu nr 37B, zrealizowanej na własną rękę przez właściciela lokalu, zlokalizowany jest obecnie wiatrołap o pow. 65,93 m2. Również w obrębie piwnic dłużnik adoptował części wspólne i wykorzystują je na własne cele.

Dla obszaru, na którym położona jest szacowana nieruchomość obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego , w którym nieruchomość oznaczonym jako: 6.1U – teren usług z urządzeniami i zielenią towarzyszącą.


Suma oszacowania wynosi  2 284 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 713 000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  228 400,00zł.


Rękojmia powinna być złożona na rachunek bankowy komornika albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg ( data uznania na rachunku komornika) tj. do 11 czerwca 2024 r.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Santander Bank Polska S.A. 79 1090 2385 0000 0001 3362 8300


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.


W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika lub w sądzie odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Kategorialokale użytkowe

Powrót