Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach

Karolina Szynalik-Żywicka

Kancelaria Komornicza, ul. Piłsudskiego 14, Myślenice, 32-400 Myślenice

tel. (012) 272-11-37 / fax. (012) 272-11-37

Sygnatura: GKM 89/22 i inne

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Karolina Szynalik-Żywicka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01-08-2024 o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Myślenicach z siedzibą przy Piłsudskiego 14, 32-400 Myślenice, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Basiura Beata, położonej przy ,Jasienica, 32-400 Myślenice, dla której SĄD REJONOWY MYŚLENICE IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1Y/00013225/8.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Jasienica, gmina Myślenice, powiat myślenicki, województwo małopolskie, objętej księgą wieczystą nr KR1Y/00013225/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach IV Wydział Ksiąg Wieczystych, składającej się z działki ewidencyjnej nr 1468/2 o powierzchni 0,0574 ha. Częścią składową przedmiotowej nieruchomości jest budynek mieszkalny jednorodzinny oznaczony numerem porządkowym 206 murowany dwukondygnacyjny, podpiwniczony, rok zakończenia budowy 1990, powierzchnia zabudowy: 84 m2. Nieruchomość znajduje się w terenie zabudowy wiejskiej, tj. obejmują istniejącą zabudowę zagrodową, jednorodzinną, mieszkaniowo–usługową oraz istniejące enklawy zabudowy letniskowej oraz tereny sąsiadujące i predysponowane dla lokalizacji tego typu zabudowy. Kształt działki zbliżony do prostokąta. Teren w granicach działki znacznie nachylony w kierunku północnym. W południowej części działki posadowiony jest budynek mieszkalny jednorodzinny nr 206, w pozostałej części działki teren biologicznie czynny, porośnięty głównie niską i średnią zielenią ozdobną. Teren działki częściowo ogrodzony – ogrodzenie sąsiednich nieruchomości wzdłuż wschodniej oraz zachodniej granicy przedmiotowej działki. Nieruchomość posiada pełny dostęp do sieci urządzeń infrastruktury technicznej tj. sieci gazowej, sieci wodociągowej z ujęcia lokalnego w lesie, sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci elektroenergetycznej z linii napowietrznej, wraz z wykonanymi przyłączami do budynku. Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni asfaltowej urządzoną w granicach działek ewidencyjnych: nr 1430 (wg rejestru gruntów we władaniu Gminy Myślenice, brak informacji o księdze wieczystej – prawdopodobnie nieuregulowany stan prawny drogi), nr 546/1 (własność PGW – Wody Polskie), nr 1431/1 oraz nr 1436 (we współwłasności osób fizycznych – bez tytułu prawnego do przejazdu, działki objęte księgą wieczystą nr KR1Y/0008161/1), nr 1357 (wg rejestru gruntów we władaniu Gminy Myślenice, gospodarujący: Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice, brak informacji o prowadzonej księdze wieczystej – prawdopodobnie nieuregulowany stan prawny drogi), nr 1431/2 (wg rejestru gruntów współwłasność osób fizycznych – bez tytułu prawnego do przejazdu, brak informacji o prowadzonej księdze wieczystej, działka objęta AWZ) oraz nr 1458 (we własność osób fizycznych – bez tytułu prawnego do przejazdu, objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00076886/8). Stan techniczny budynku przeciętny, do częściowego remontu generalnego.

Suma oszacowania wynosi 404 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 303 000,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 40 400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię należy złożyć na konto komornika: PKO BP O/MYŚLENICE 15 1020 2892 0000 5102 0017 7840.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Karolina Szynalik-Żywicka


Kategoriainne

Powrót