Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  w Giżycku

Artur Rodak

Kancelaria Komornicza, Słowiańska 2,  Giżycko,   11-500 Giżycko

tel. 087 428 16 43 / fax. 087 428 16 43

Sygnatura: Km 1547/23


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ


 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Giżycku podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 1547/23 w dniu: 06.06.2024 o godzinie: 09:00 rozpocznie się w trybie ustalonym w art.  9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: 


- nieruchomości położonej przy  ul. Partyzantów 5, 11-520 Ryn, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Giżycku  (adres: ul.  ul. Warszawska 28, Giżycko, 11-500 Giżycko)   prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1G/00013360/0, OL1G/00013383/7.

Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa składająca się z dz. nr geod. 40/2, 40/4 o pow. 0,2407 ha opisanej w KW OL1G/00013383/7 oraz dz. nr geod. 40/1, 31/2 o pow. 0,5659 ha opisanej w KW OL1G/00013360/0. Nieruchomość składa się z dwóch zabudowanych działek gruntu i dwóch niezabudowanych działek gruntu, których łączna powierzchnia wynosi 0,8066 ha. Nieruchomość posiada zapewniony dostęp do drogi publicznej. Działki gruntu wchodzące w skład nieruchomości gruntowych wyposażone są w urządzenia infrastruktury technicznej w postaci przyłączy: elektroenergetycznego, wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, gazowego, telekomunikacyjnego. Na działce gruntu nr geod. 31/2 i nr geod. 40/4 wbudowane są przesyłowe urządzenia infrastruktury technicznej w postaci sieci wodociągowej i elektroenergetycznej. Na działce gruntu nr geod. 40/1 jest wbudowane przesyłowe urządzenie infrastruktury technicznej w postaci sieci elektroenergetycznej. Na działce gruntu nr geod. 40/2 nie ma wbudowanych przesyłowych urządzeń infrastruktury technicznej. Na nieruchomości poza budynkiem głównym znajdują się dwa budynki uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków oznaczone kolejno: 31/2;2 i 31/2;3 o powierzchniach kolejno 32 m2 i 62 m2, sklasyfikowane jak pozostałe budynki niemieszkalne, stanowiące zabudowę towarzyszącą do zajazdu - obiekty nie dostępne do przeprowadzenia oględzin- jeden z budynków stanowi trafostację, drugi obiekt drewniany, który odgrodzony został od zabudowy zajazdu ogrodzeniem z siatki na słupkach metalowych. Zgodnie z wypisem z kartoteki budynków budynek oznaczony jest w ewidencji budynków nr ewidencyjnym 31/2;1, posiada nr porządkowy 5, został wzniesiony w latach 70 XX wieku, podpiwniczony, posiadający dwie kondygnacje nadziemne, powierzchnię zabudowy 1150 m2, nie posiadający ujawnionej powierzchni użytkowej lokali, sklasyfikowany jako pozostałe budynki niemieszkalne, nie posiadający ujawnionych wyodrębnionych i samodzielnych lokali. Budynek został ujawniony w treści mapy ewidencyjnej i zasadniczej jako budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony. W trakcie wizji w terenie stwierdzono, że posiada poddasze użytkowe. Budynek pełni funkcję usług nieuciążliwych – zajazd (hotel wraz z zapleczem oraz restauracją). Część hotelowa trzykondygnacyjna z częściowym podpiwniczeniem. Część gastronomiczna jednokondygnacyjna częściowo podpiwniczona. Układ budynku tworzą przenikające się bryły z dachem ostrospadowym. Budynek wyposażony we własną kotłownię i kotły c.o. (na ekogroszek oraz gazową). W podpiwniczeniu budynku znajdują się: basen, sauna, sanitariaty oraz sala, a także klub nocny z dyskoteką, salą konsumpcyjną i bilardową. Na parterze znajduje się recepcja, dwie sale restauracyjne, zaplecze kuchenne i pokoje hotelowe. Na części poddasza znajduje się pralnia z suszarnią, mieszkanie, sala konferencyjna. Na I piętrze i poddaszu użytkowym znajdują się pokoje hotelowe w części z balkonami i tarasami.


Suma oszacowania wynosi 3 198 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2 398 500,00 zł.  Sprzedaż towaru podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23%. Wyżej zaprezentowana kwota stanowi kwotę brutto.    


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania.


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 319 800,00 zł.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 73160014621889375950000001 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Uczestnictwo w przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem https://elicytacje.komornik.pl/  oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem. Licytant składa rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, a jeżeli bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, to przedkłada dodatkowo swoje umocowanie. Udział jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. 

Na podstawie art.  9864 §  2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. 

Licytacje wyżej wymienionych nieruchomości odbywają się w trybie elektronicznym i  zakończą się w dniu:  13.06.2024 o godzinie: 14:00. Na podstawie art. 9867po § 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 


Zgodnie z art.  976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


Zgodnie z art. 18 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania cywilnego są płatnikami podatku od dostawy, dokonywanej w trybie egzekucji, towarów będących własnością dłużnika lub posiadanych przez niego z naruszeniem obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 106 c pkt 2 o podatku od towarów i usług faktury dokumentujące dostawę towarów, o której mowa w art. 18 cytowanej ustawy, z tytułu której na dłużniku ciąży obowiązek podatkowy, wystawiają w imieniu i na rzecz dłużnika komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania cywilnego.


Komornik Sądowy

Artur Rodak


Kategoriainne
Wielkość udziału1/1
Funkcja nieruchomościusługowa
Rodzaj nieruchomościdom rekreacyjny
Powierzchnia [ha]0,80660
Dodatkowerecepcja, teren ogrodzony, miejsce parkingowe, monitoring
Mediagaz, kanalizacja, woda
Forma własnościprawo własności
Powierzchnia [m^2]1150,00
Link do E-LicytacjiPrzejdź

Powrót