Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  w Olsztynie

Małgorzata Górska-Niestępska

Kancelaria Komornicza, Dąbrowszczaków 39 lok.705,  Olsztyn,   10-542 Olsztyn

tel. 89 506 57 00 / fax. 

Sygnatura: GKm 50/22

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Małgorzata Górska-Niestępska, podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie   GKm 50/22,  w dniu 12-06-2024 o godzinie 10:30 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 986(4) § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc)  druga licytacja  w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- działka ewidencyjna nr 161/18 o powierzchni 42,9038 ha, położona w obrębie Podleśna, gmina Dobre Miasto, powiat olsztyński, stanowiąca nieruchomość gruntową niezabudowaną (grunty orne), dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę o numerze  KW OL1O/00104528/9. 
Opis nieruchomości: W granicach działki na powierzchni 7,85 ha znajduje się udokumentowane złoże kruszywa naturalnego w kat. C1+ C2Podleśna Kolonia. Pow. obszaru dokumentowanego 21,95 ha. Teren działki mocno pofałdowany, wynikający ze zdjęcia nadkładu i z procesu wydobywania kruszywa naturalnego (głębokie wykopy i zwałowiska). W części północno-wschodniej teren lekko pagórkowaty nie objęty pracami wydobywczymi, użytkowany jako zwyczajowe pastwisko. Kształt działki nieregularny, wynikający z podziału geodezyjnego. Na działce w chwili obecnej nie są prowadzone prace wydobywcze. Część złoża było eksploatowane na powierzchni ok. 2 ha do głębokości ok. 8 m. Na południowo-wschodnim obrzeżu znajduje się głębokie wyrobisko po wydobyciu kruszywa, częściowo poddane rekultywacji. Obszar ten zlokalizowany jest poza udokumentowanym złożem. Na działce znajduje się studnia głębinowa o głębokości 75 m oraz system zbiorników wodnych przeznaczonych do uzdatniania wody przeznaczonej do płukania kruszywa. System rur i kanałów doprowadzających wodę w przeważającej części zdewastowane W części wschodniej zlokalizowane są pozostałości po budynkach i budowlach do obsługi kopalni. Na działce znajdują się zadrzewienia i zakrzaczenia. Nad działką przebiega linia niskiego napięcia.

Suma oszacowania wynosi 3 600 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa dwie trzecie sumy oszacowania i wynosi 2 400 000,00 zł.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 15.00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania. 

Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Uczestnictwo w przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem https://elicytacje.komornik.pl/  oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem. Licytant składa rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, a jeżeli bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, to przedkłada dodatkowo swoje umocowanie. Udział jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. 

Na podstawie art.  986(4) §  2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym.

Zgodnie z art. 986(5) §1 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania to jest 360 000,00 zł, najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika: BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna 75 16001462 1807 3749 4000 0004. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.

Licytacja zakończy się w dniu 19-06-2024 r. o godzinie 10:30. Na podstawie art. 986(7)po § 3(1) kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

Zgodnie z art.  976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. 


Komornik Sądowy

Małgorzata Górska-Niestępska


Kategoriagrunty
Przeznaczenie gospodarczedziałalność gospodarcza
Forma własnościprawo własności
Typ działkiinna
Powierzchnia [m^2]429038,00
Link do E-LicytacjiPrzejdź

Powrót