Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  w Bełchatowie

Dominik Krakowiak

Kancelaria Komornicza, ul. Tadeusz Kościuszki 10,  Bełchatów,   97-400 Bełchatów

tel. 538-531-303 / fax. 

Sygnatura: KM 111/19


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bełchatowie Dominik Krakowiak podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie KM 111/19 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) druga licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: - nieruchomości położonej przy  Oleśnik 9 A, 97-400 Bełchatów, dla której Sąd Rejonowy w Bełchatowie Wydział V Ksiąg Wieczystych  (adres: ul.  Okrzei 4, Bełchatów, 97-400 Bełchatów)   prowadzi księgę wieczystą o numerze PT1B/00035435/4.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość oznaczona jako działki nr 586, 587, 588 obręb 26, o pow. 0,3616ha, należącej do dłużnika: Energetyczna Grupa Serwisowa sp. z o.o. położonej: 97-400 Bełchatów, Oleśnik 9A, dla której Sąd Rejonowy w Bełchatowie Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PT1B/00035435/4 Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Nieruchomość położona jest wzdłuż przy drodze o nawierzchni asfaltowej, biegnącej m.in. w kierunku kompleksu PGE GIEKS.A.. Wjazd na nieruchomość odbywa się poprzez trzy wjazdy, w tym 2 bezpośrednie i 1 od strony drogi gruntowej. Nieruchomość ta posiada dostęp do drogi publicznej nr ew. 583... teren nieruchomości jest ogrodzony, płotem metalowym z prętów. Działki 586 i 587, są zabudowane budynkiem o funkcji przemysłowej, z częścią biurowo-socjalną, o powierzchni zabudowy 940 m2 oraz pow. użytkowej około 1023 m2 wybudowanym w 2016roku.


Suma oszacowania wynosi 2 990 130,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 993 420,00 zł.  Sprzedaż towaru podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23%. Wyżej zaprezentowana kwota stanowi kwotę brutto.    


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 12:30. W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania.


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 299 013,00 zł.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 87 1050 1461 1000 0090 3031 0263 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. 


Przetarg odbywa się w trybie sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej i rozpocznie się w dniu: 30.05.2024 o godzinie: 12.00  a zakończy się w dniu 06.06.2024 o godzinie: 12.00.  Na podstawie art. 986§ 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.


Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Uczestnictwo w przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem https://elicytacje.komornik.pl/  oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem. Licytant składa rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, a jeżeli bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, to przedkłada dodatkowo swoje umocowanie. Udział jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. 

Na podstawie art.  9864 §  2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. 


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 


Zgodnie z art.  976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


Zgodnie z art. 18 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania cywilnego są płatnikami podatku od dostawy, dokonywanej w trybie egzekucji, towarów będących własnością dłużnika lub posiadanych przez niego z naruszeniem obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 106 c pkt 2 o podatku od towarów i usług faktury dokumentujące dostawę towarów, o której mowa w art. 18 cytowanej ustawy, z tytułu której na dłużniku ciąży obowiązek podatkowy, wystawiają w imieniu i na rzecz dłużnika komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania cywilnego.


Komornik Sądowy

Dominik Krakowiak


Kategoriamagazyny i hale
Wielkość udziału1/1
Powierzchnia [m^2]3616,00
Rok budowy [rok]2016
Dodatkowerecepcja, teren ogrodzony, miejsce parkingowe
Mediasiła, woda
Przeznaczenie gospodarczedziałalność gospodarcza
Forma własnościprawo własności
Liczba pięter w budynku1
Piętro1
Link do E-LicytacjiPrzejdź

Powrót