Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  w Kłodzku

Marcin Bąk

Kancelaria Komornicza, ul. Kościuszki 11,  Kłodzko,   57-300 Kłodzko

tel. 74 640 08 82 / fax. 

Sygnatura: Km 417/22


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ


 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 417/22 w dniu: 06.06.2024 o godzinie: 12:00 rozpocznie się w trybie ustalonym w art.  9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: 


- nieruchomości położonej przy  Marianówka 0, 57-500 Bystrzyca Kłodzka, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul.  ul.Bohaterów Getta 15, Kłodzko, 57-300 Kłodzko)   prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1K/00053169/7.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa niezabudowana - działka nr 45/16 AM-1 o powierzchni 0,09 ha, obręb 0009 Marianówka, gmina Bystrzyca Kłodzka, powiat kłodzki. Działka o kształcie regularnym, wydłużonym, zlokalizowana w otoczeniu zabudowań mieszkalnych i działek niezabudowanych. Brak wykonanego zjazdu z drogi publicznej. Działka graniczy z rowem melioracyjnym, co wiąże się z budową wjazdu (za pozwoleniem zarządcy drogi). Wzdłuż zachodniej granicy działki przebiega napowietrzna linia energetyczna niskiego napięcia. Zgodnie z Uchwałą Nr XLI/412/13 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia "studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka" - nieruchomość położona jest na terenach oznaczonych jako MNR 1 - obszary funkcjonalne mieszkaniowe (zabudowa mieszkaniowa, zagrodowa oraz usługowa - rozproszona).


Suma oszacowania wynosi 59 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 44 250,00 zł.  


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:00 do godz. 15:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania.


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 5 900,00 zł.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 68 1090 2327 0000 0001 1167 2555 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Uczestnictwo w przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem https://elicytacje.komornik.pl/  oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem. Licytant składa rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, a jeżeli bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, to przedkłada dodatkowo swoje umocowanie. Udział jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. 

Na podstawie art.  9864 §  2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. 

Licytacje wyżej wymienionych nieruchomości odbywają się w trybie elektronicznym i  zakończą się w dniu:  13.06.2024 o godzinie: 12:00. Na podstawie art. 9867po § 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 


Zgodnie z art.  976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Komornik Sądowy

Marcin Bąk


Kategoriagrunty
Powierzchnia [m^2]900,00
Typ działkibudowlana
Powierzchnia [ha]0,09000
Forma własnościprawo własności
Wielkość udziału1/1
Link do E-LicytacjiPrzejdź

Powrót